Xây trạm xử lý nước thải ở Cần Giờ

Trung tâm Chống ngập TP (một trong những đơn vị được lấy ý kiến về dự án trên) cho rằng việc xây dựng trạm xử lý nước thải nhằm giải quyết ô nhiễm, cải thiện môi trường và nâng cao chất lượng sống cho người dân khu vực nông thôn như huyện Cần Giờ là phù hợp.

Tuy nhiên, theo Trung tâm Chống ngập, dự án trên được xây dựng tại khu vực có nước ngầm bị nhiễm mặn và người dân vẫn còn sử dụng nguồn nước này trong sinh hoạt hằng ngày. Do đó cần phân tích thêm nồng độ muối có trong nước thải, xác định nồng độ muối này ảnh hưởng trực tiếp đến việc lựa chọn công nghệ xử lý và giải pháp xây dựng trạm xử lý nước thải ra sao.

TRUNG THANH