Từ khóa:

#Cần Giờ
Tìm thấy 274 kết quả
UBND huyện Cần Giờ cần chủ động triển khai mời gọi đầu tư, huy động nguồn lực xã hội vào phát triển xã đảo Thạnh An. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

TP.HCM phê duyệt 15 dự án đầu tư tại xã đảo Thạnh An

(PLO)- UBND TP.HCM đã phê duyệt danh mục dự án phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 với mức đầu tư khoảng 308 tỉ đồng.

Kinh tế xanh - Lộ trình phát triển bền vững cho Cần Giờ

Kinh tế xanh - Lộ trình phát triển bền vững cho Cần Giờ

(PLO)- TS Lê Xuân Sinh - Viện Tài nguyên và Môi trường biển, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam - bàn về những giải pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường sinh thái, phát triển Cần Giờ xanh bền vững trong tương lai.