Xin cấp lại hộ chiếu mới có được trả lại hộ chiếu cũ?

Tôi đã được cấp hộ chiếu mới. Mặc dù tôi có xin ghi chú được trả lại hộ chiếu cũ vì trong đó có thông tin visa của tôi nhưng yêu cầu trong ghi chú này của tôi không được đáp ứng. Tôi phải làm sao để được cơ quan chức năng trả lại hộ chiếu cũ?

Bạn đọc Hoang Thi Phuong Trang (tranghoang...@gmail.com)

Luật sư Từ Tiến Đạt, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời:

Thông tư 29/2016 của Bộ Công an quy định về việc cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông trong nước cho công dân Việt Nam quy định cá nhân có nhu cầu cấp mới (cấp lần đầu, cấp lại khi hộ chiếu hết hạn) hoặc có đề nghị cấp lại, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu thì nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi thường trú, tạm trú hoặc Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an.

Trường hợp hộ chiếu sắp hết hạn hoặc hộ chiếu bị hư hỏng thì làm thủ tục xin cấp lại và nộp kèm theo hộ chiếu cũ.

Hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu bao gồm: Một tờ khai mẫu X01; hai ảnh mới chụp, cỡ 4 x 6 cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu, phông nền màu trắng. Trẻ em dưới chín tuổi cấp chung hộ chiếu với cha hoặc mẹ thì nộp hai ảnh cỡ 3 x 4 cm. Trẻ em dưới 14 tuổi nộp một bản sao hoặc bản chụp có chứng thực giấy khai sinh.

Lưu ý, quá trình làm thủ tục cấp hộ chiếu mới khi hộ chiếu cũ sắp hết hạn và bạn muốn giữ lại cuốn hộ chiếu cũ thì khi khai thông tin trong mẫu X01 tại mục số 14 cần ghi rõ đề nghị cơ quan cấp hộ chiếu cho giữ lại cuốn hộ chiếu cũ, đồng thời ghi rõ lý do.

Trường hợp bạn muốn tiếp tục sử dụng visa còn thời hạn có trong hộ chiếu cũ thì cần ghi rõ đề nghị này tại mục số 14 của mẫu X01. 

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh có trách nhiệm giải quyết hồ sơ trong thời hạn tám ngày làm việc. Khi nhận kết quả, cơ quan cấp hộ chiếu sẽ trả cả hộ chiếu cũ lẫn hộ chiếu mới.

Theo đó, nếu bạn đã đề nghị trả lại hộ chiếu khi kê khai thông tin nhưng cơ quan cấp hộ chiếu không trả thì bạn có quyền yêu cầu trực tiếp hoặc gửi văn bản tới cơ quan đã cấp hộ chiếu cho bạn yêu cầu trả lại hộ chiếu cũ.