5 lý do bạn cần đăng ký tạm trú kể từ 1-7

5 lý do bạn cần đăng ký tạm trú kể từ 1-7

(PLO)- Từ 1-7, người thuộc diện tạm trú có nghĩa vụ phải đi đăng ký tạm trú nhằm giúp cho người dân tránh rơi vào trường hợp bị xoá hộ khẩu, tránh bị xử phạt, thuận tiện khi làm thẻ CCCD gắn chip...