Yêu cầu báo cáo kết quả quan trắc biển miền Trung

Bộ cũng đề nghị UBND các tỉnh nêu trên thông báo cho các địa phương biết, đồng thời thông tin cập nhật cho cộng đồng trên cổng thông tin điện tử của địa phương và các phương tiện thông tin truyền thông (báo chí, truyền thanh, truyền hình).

Mặt khác, UBND các tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan của địa phương nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ kết quả quan trắc về Tổng cục Môi trường để công bố trên cổng thông tin điện tử của Bộ cũng như các phương tiện thông tin đại chúng.

Trước đó (ngày 18-5-2016), tỉnh Hà Tĩnh triển khai lắp đặt trạm quan trắc tự động từ điểm xả thải của nhà máy Formosa đến trạm quan trắc của Sở TN&MT tỉnh để kiểm tra và lấy mẫu phân tích tự động. Điều này nhằm kiểm soát việc xả thải của nhà máy, giúp cơ quan quản lý theo dõi hoạt động xả thải 24/24 giờ, cập nhật liên tục 2 phút/lần. Nếu các thông số xả vượt ngưỡng cho phép, Sở lập tức tiến hành kiểm tra.

Bảng chu kỳ kiểm định các loại xe ô tô từ 22-3-2023

Bảng chu kỳ kiểm định các loại xe ô tô từ 22-3-2023

(PLO)- Theo Thông tư 02/2023 của Bộ GTVT có hiệu lực từ 0g ngày 22-3, chu kỳ kiểm định xe ô tô chở người các loại đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải (xe cá nhân, xe gia đình) có chu kỳ đầu tiên tăng từ 30 tháng lên 36 tháng như bảng dưới đây.