Yêu cầu giải quyết chênh lệch giá bồi thường giải phóng mặt bằng

HĐND TP.HCM vừa có văn bản về việc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tư HĐND TP khóa X (được tổ chức từ ngày 7 đến 9-12), trong đó có yêu cầu giải quyết về các vấn đề liên quan đến quy hoạch, đất đai.

Cụ thể, HĐND TP ghi nhận việc triển khai và thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước của UBND TP trong công tác lập, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch trên địa bàn TP.

Việc hoàn thành phủ kín quy hoạch phân khu đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác cấp giấy phép xây dựng cho các công trình nhà ở riêng lẻ, cung cấp chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc cho các dự án theo đúng quy định và đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của cá nhân, tổ chức.

Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, cơ sở hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng quy hoạch chung.

Nhằm tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trong công tác lập, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch trên địa bàn TP, HĐND TP giao UBND TP tập trung thực hiện bốn nội dung.

Thứ nhất: Xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định các quy định, chính sách vừa đảm bảo quyền lợi của người dân, nhà đầu tư vừa đáp ứng nhu cầu phát triển lâu dài của TP.

Thứ hai: Đề xuất chính sách đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người dân về đất đai, xây dựng, điều kiện sống trong khu vực quy hoạch các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong lúc chưa triển khai thực hiện theo quy hoạch.

Thứ ba: Đề xuất chính sách, quy định để giải quyết các trường hợp bất cập, chênh lệch về giá bồi thường giải phóng mặt bằng giữa các khu vực, đặc biệt là đất nông nghiệp xen cài trong khu dân cư.

Thứ tư: Nhanh chóng quy định thống nhất quản lý về xây dựng, đất đai đối với khu vực quy hoạch đất dân cư xây dựng mới, đất sử dụng hỗn hợp có chức năng ở chưa triển khai thực hiện.

Ngoài ra, để đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác lập, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch trên địa bàn TP, UBND TP cần kiến nghị Bộ Xây dựng và Bộ TN&MT ban hành thông tư liên ngành để thống nhất phân loại đất giữa quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng.


TP.HCM hủy bỏ gần 170 dự án
TP.HCM hủy bỏ gần 170 dự án
(PLO)- Sở TN&MT TP.HCM vừa có báo cáo về việc lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và quản lý nhà nước về quy hoạch sử dụng đất (SDĐ) cấp huyện theo quy định trên địa bàn TP.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm