Tôi nộp đơn khiếu nại quyết định hành chính của UBND huyện hơn 30 ngày mà huyện vẫn chưa giải quyết.

Vậy pháp luật quy định thời hạn giải quyết khiếu nại tối đa là bao nhiêu ngày?

Trần Thị Thúy (Xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM)

Luật sư TRẦN CHÍNH NGHĨA trả lời: Theo quy định tại Điều 36 Luật Khiếu nại, tố cáo (đã được sửa đổi, bổ sung), thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết. Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết.

2. Thời hiệu yêu cầu thi hành án

Tôi được tòa phúc thẩm xử thắng kiện và vợ chồng ông T. phải trả nợ vào ngày 1-5-2011. Vậy thời hiệu thi hành án sẽ được tính kể từ thời điểm nào?

Nguyễn Văn Sáu (KP4, phường Bình Đa, TP Biên Hòa, Đồng Nai)

Luật sư PHẠM CAO THÁI trả lời: Điều 30 Luật Thi hành án dân sự quy định trong thời hạn năm năm, kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án, người phải thi hành án có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền ra quyết định thi hành án. Trường hợp thời hạn thực hiện nghĩa vụ được ấn định trong bản án, quyết định thì thời hạn năm năm được tính từ ngày nghĩa vụ đến hạn. Đối với bản án, quyết định thi hành theo định kỳ thì thời hạn năm năm được áp dụng cho từng định kỳ, kể từ ngày nghĩa vụ đến hạn. Như vậy thời hiệu yêu cầu thi hành án của được tính kể từ ngày 1-5-2011.

NGUYỄN QUỲNH ghi