(PL)- Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông đô thị thuộc Sở GTVT TP Hà Nội (trung tâm) vừa thông báo dừng hoạt động đối với năm tuyến buýt đưa đón cán bộ, công chức kết nối giữa Hà Nội-Hà Đông và ngược lại kể từ ngày 1-4.

Theo trung tâm, hiện năm tuyến buýt vận hành liên tục từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần với tần suất 28 lượt/ngày nhưng trung bình chỉ vận chuyển được 13 hành khách/lượt. Do hiệu quả hoạt động của năm tuyến buýt thấp nên sẽ dừng hoạt động. Cán bộ, công chức, viên chức đang đi lại trên năm tuyến buýt có thể chuyển sang sử dụng hệ thống buýt dùng chung hiện nay để thay thế.

Được biết thời gian đầu khi mới đưa xe buýt vào đưa đón cán bộ, công chức, Hà Nội đã chi hơn 900 triệu đồng/tháng để thuê xe, bình quân mỗi cán bộ sẽ được bù 600.000 đồng/tháng.

HC