Sự kiện xảy ra ở Tiên Lãng (Hải Phòng) mới đây đã cho thấy tính nguy hại to lớn của bệnh quan liêu, không tôn trọng luật pháp, mất dân chủ.

“Công tác dân vận chưa bao giờ khó như hiện nay”.Ông Nguyễn Thế Trung, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương, đã cảnh báo như thế tại Hội nghị tổng kết công tác dân vận và quy chế dân chủ cơ sở năm 2011, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2012 của Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM, sáng 17-2.

Những nguy hại của bệnh quan liêu, xa dân

Theo ông Trung, trong ba nguy cơ mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng cảnh báo về đảng cầm quyền (sai lầm về đường lối, chiến lược; chủ nghĩa cá nhân phát triển trầm trọng và bệnh quan liêu, xa dân, mất dân chủ) thì bệnh quan liêu, xa dân, mất dân chủ hiện nay là khá phổ biến. Chính bệnh này làm cho việc vận động quần chúng rất khó khăn và làm cho lòng tin của người dân bị sụt giảm. “Sự kiện xảy ra ở Tiên Lãng (Hải Phòng) mới đây đã cho thấy tính nguy hại to lớn của bệnh quan liêu, không tôn trọng luật pháp, mất dân chủ. Bài học từ vụ việc này đòi hỏi hơn bao giờ hết phải khắc phục được bệnh quan liêu, chú trọng hơn nữa vào công tác vận động quần chúng” - ông Trung nói.

Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Nguyễn Thế Trung (bên phải) trao cờ đơn vị xuất sắc trong công tác dân vận năm 2011 cho Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Văn Rảnh. Ảnh: TL

Trên tinh thần đó, phó trưởng Ban Dân vận Trung ương đề nghị công tác dân vận ở TP.HCM cần phải thường xuyên, đi sâu vào tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân hơn nữa. Đặc biệt là phải nắm bắt kịp thời tâm tư, thắc mắc, những kiến nghị của thanh niên, sinh viên, học sinh; của công nhân, người lao động,… Song song đó phải chú trọng việc thực hiện công tác dân vận qua hệ thống chính quyền các cấp. Cụ thể là giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở các đơn vị cấp cơ sở; tăng cường giám sát công tác quản lý nhà nước về đất đai, nhất là vấn đề giải phóng mặt bằng, bồi thường giải tỏa - nơi tập trung nhiều bức xúc của bà con hiện nay. Mặt khác, phải tăng cường quyền làm chủ trong giám sát các hoạt động kinh tế, phát hiện tham nhũng. Đặc biệt là giám sát vấn đề dân chủ trong công tác cán bộ.

Khắc phục tính hình thức, làm qua loa

Trao đổi với báo chí, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Văn Rảnh phân tích thêm: “Việc một số cán bộ quan liêu, tiêu cực, nhũng nhiễu và “nói không đi đôi với làm” đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến lòng tin của dân đối với Đảng, Nhà nước. Thời gian tới, công tác dân vận cần đi vào thực chất hơn, khắc phục tính hình thức, làm qua loa”.

Theo Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Thu Hà, cần gắn công tác xây dựng Đảng với công tác vận động nhân dân; gắn kết quả công tác vận động quần chúng ở địa phương, cơ sở, địa bàn với việc xem xét, đánh giá phẩm chất, đạo đức của cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). “Phải thật sự dựa vào dân để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” - bà Hà nói.

Bà Hà cũng đề nghị triển khai sâu rộng và liên tục công tác dân vận của chính quyền để chính quyền các cấp của TP thật sự là của dân, do dân, vì dân. “Mỗi cán bộ lãnh đạo, thủ trưởng các cấp, các ngành dành thời gian thỏa đáng trực tiếp xuống cơ sở lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, bức xúc của dân để nói cho dân hiểu, để cùng bàn bạc với dân và để có chủ trương, giải pháp giải quyết kịp thời ý nguyện chính đáng của dân. Cần phải làm việc ấy với tinh thần thật sự cầu thị, với trách nhiệm của người đầy tớ, công bộc trung thành của nhân dân” - bà Hà nhấn mạnh.

MINH CƯỜNG