(PLO)- 7 giờ 45 phút sáng nay (10-10-2010), tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Lễ mít-tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc.

 

THANH LƯU - THANH TÚ thực hiện