(PL)- Đây là mục tiêu mà UBND TP.HCM đề ra khi phê duyệt Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi trên địa bàn TP.

Theo đó, mục tiêu của đề án là củng cố, mở rộng mạng lưới trường, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục đối với các lớp mầm non năm tuổi. Đến năm 2013, có 100% trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non được học chương trình giáo dục mầm non mới, giảm tỉ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và thấp còi xuống dưới 3%.

Trong năm 2011, ngành giáo dục TP kiểm tra công nhận 12/24 quận (huyện) đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi và 24/24 quận (huyện) đạt chuẩn này vào năm 2012.

Về việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng giáo viên mầm non đến năm 2015 có 60% giáo viên đạt trình độ từ cao đẳng sư phạm mầm non trở lên, 80% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp mức độ khá.

Q.VIỆT