10 năm thực hiện quyết tâm thư của Già làng Tây Nguyên

Sáng 19-3, tại hội trường 2/9 (TP. Pleiku, Gia Lai), Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện quyết tâm thư của Già làng các dân tộc Tây Nguyên (2009-2019).

10 năm thực hiện quyết tâm thư của Già làng Tây Nguyên ảnh 1

Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham dự Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho hay từ sau 1975 đến nay, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm và đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách đặc thù nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và cải thiện đời sống của nhân dân.

Theo Chủ tịch Quốc hội, trong 10 năm qua, với 5 nội dung quyết tâm thư của các Già làng Tây Nguyên đã trở thành hơi thở cuộc sống, gắn bó với hành động và suy nghĩ của mỗi người con Tây Nguyên, trở thành mục tiêu, động lực trong lao động, học tập và xây dựng Tây nguyên ngày một giàu, mạnh.

"Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi xin ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, trong đó có vai trò đặc biệt quan trọng của các Già làng trong việc phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung.

Thời gian tới, thời cơ, cơ hội đối với cả nước nói chung và Tây nguyên nói riêng là rất lớn, nhưng thách thức cũng còn nhiều. Tây Nguyên vẫn là vùng nghèo, đời sống của nhân dân vẫn còn nhiều vất vả; tình hình an ninh chính trị cũng còn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp; các thế lực thù địch vẫn luôn tìm cách phá hoại, chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc", Chủ tịch khẳng định.

10 năm thực hiện quyết tâm thư của Già làng Tây Nguyên ảnh 2

Biểu diễn văn nghệ tại Hội nghị.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, Chủ tịch Quốc hội mong muốn các Già làng và Người cao tuổi các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục giáo dục con cháu, vận động đồng bào các dân tộc trên địa bàn thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các Già làng tích cực vận động con cháu giữ gìn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của từng dân tộc; xoá bỏ một số tập tục lạc hậu, mê tín, dị đoan hiện còn tồn tại làm ảnh hưởng đến sự phát triển của từng dân tộc và sự phát triển chung của cộng đồng.

Bà cũng đề nghị xóa việc thách cưới, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; không để tang ma kéo dài, ăn uống linh đình. Cạnh đó, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng buôn làng bình yên và ngày càng phát triển; tham gia các phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; luôn đề cao cảnh giác phòng, chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trong và ngoài nước chống phá công cuộc đổi mới của đất nước, chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc.

Về phía cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần tiếp tục nâng cao nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của các Già làng trong đồng bào dân tộc thiểu số. Quan tâm, động viên, biểu dương kịp thời những đóng góp của các Già làng có uy tín, tạo điều kiện thuận lợi hơn để các Già làng phát huy tốt vai trò nòng cốt của mình trong các lĩnh vực của đời sống xã hội...

10 năm thực hiện quyết tâm thư của Già làng Tây Nguyên ảnh 3

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện quyết tâm thư của Già làng các dân tộc Tây Nguyên.

“Với tinh thần trên, tôi tin tưởng rằng Khối đại đoàn kết cả Dân tộc Tây nguyên sẽ luôn được bồi đắp, bền vững, góp phần xây dựng khu vực Tây Nguyên giàu về kinh tế, đẹp về văn hoá - xã hội, vững về chính trị, mạnh về quốc phòng - an ninh, làm cho đồng bào các dân tộc Tây Nguyên có ý chí vững vàng, có cuộc sống ấm no và hạnh phúc… đúng với tâm niệm của các Già làng Tây nguyên đã ghi trong Quyết tâm thư đó là: nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, đất Tây Nguyên là đất của đất Việt Nam, người Tây Nguyên là người của người Việt Nam, Tây Nguyên vì cả nước, cả nước vì Tây Nguyên” – Chủ tịch Quốc hội nói.

Sau 10 năm (2009-2019) thực hiện, nhiều nội dung của quyết tâm thư được Già làng các dân tộc Tây Nguyên triển khai tích cực, hiệu quả với nhiều cách làm hay. Điều này góp phần quan trọng trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững khối đại đoàn kết các dân tộc, kinh tế, văn hóa, xã hội không ngừng phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc Tây nguyên được nâng cao.

Báo cáo tổng kết mà Hội nghị đã khẳng định những kết quả to lớn trong 10 năm thực hiện quyết tâm thư của Già làng các dân tộc Tây Nguyên, trong đó các Già làng đều có chung nhận thức sâu sắc về lời dạy của Bác Hồ: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công”.

Cùng với đó, các Già làng đã tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc Tây Nguyên bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc, bảo tồn được văn hóa cồng chiêng, tránh tình trạng buôn bán làm thất thoát di sản văn hóa đặc sắc này; đồng thời, tích cực tham gia dạy tiếng Kinh cho con em người dân tộc và giữ đất, bảo vệ rừng; bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng được khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao ý thức chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là chính sách Mặt trận, chính sách dân tộc.

Các Già làng đã phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước, cách mạng, bất khuất của nhân dân các dân tộc khu vực Tây Nguyên, kiên quyết làm thất bại mọi âm mưu, hành động trực tiếp và gián tiếp của các thế lực thù địch; phát huy vai trò của Người Cao tuổi Việt Nam hưởng ứng phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng”.

 Theo báo cáo của Bộ KH&ĐT thể hiện tăng trưởng kinh tế của Việt Nam có sự phục hồi tích cực kể từ đầu năm 2022. Trong ảnh: Sản xuất linh kiện điện tử tại Công ty TNHH 4P (Văn Giang, Hưng Yên) có vốn đầu tư trong nước.

Tăng trưởng GDP 2022 có thể đạt 8%

(PLO)- Các đại biểu cho rằng Việt Nam cần có chuyển biến thực chất trong việc thực hiện “ba đột phá” về cơ sở hạ tầng, thể chế và chất lượng nguồn nhân lực để thúc đẩy kinh tế phát triển.