12 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trọng tâm của ngành Giáo dục trong năm học mới

(PLO)-  Toàn ngành Giáo dục tập trung thực hiện 12 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trọng tâm năm học mới.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-8, Bộ GD&ĐT ban hành Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT yêu cầu toàn ngành Giáo dục tập trung thực hiện 12 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, cụ thể gồm:

Hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo; Chủ động phòng, chống và ứng phó hiệu quả với thiên tai, dịch bệnh; Tăng cường công tác chính trị, tư tưởng trong toàn ngành;

Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo; Thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho giáo dục; Thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Xây dựng và triển khai chiến lược, quy hoạch, nâng cao năng lực hệ thống giáo dục đại học; Đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính trong toàn ngành; Tăng cường hội nhập quốc tế trong giáo dục;

Bộ GD&ĐT giao Giám đốc các Sở GD&ĐT căn cứ Chỉ thị này và tình hình thực tiễn của địa phương để triển khai thực hiện. Ảnh PHI HÙNG

Bộ GD&ĐT giao Giám đốc các Sở GD&ĐT căn cứ Chỉ thị này và tình hình thực tiễn của địa phương để triển khai thực hiện. Ảnh PHI HÙNG

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm; Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua trong toàn ngành; Tăng cường công tác truyền thông giáo dục.

Chỉ thị yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo căn cứ các nhiệm vụ, giải pháp nêu trên, xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể của đơn vị; tổ chức hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra thực hiện kế hoạch năm học, đề xuất các giải pháp chỉ đạo, kịp thời giải quyết những vấn đề vướng mắc, nảy sinh trong quá trình thực hiện.

Giám đốc các Sở GD&ĐT căn cứ Chỉ thị này và tình hình thực tiễn của địa phương, tham mưu với ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố ban hành văn bản chỉ đạo về nhiệm vụ, giải pháp năm học 2022 - 2023 ở địa phương và tổ chức triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm học, trong đó lưu ý các giải pháp chủ động phòng, chống và ứng phó hiệu quả với thiên tai, dịch bệnh.

Phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể cùng cấp và ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2022 - 2023; báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo kết quả sơ kết, tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học.

Giám đốc đại học, học viện, hiệu trưởng các trường đại học, các trường cao đẳng sư phạm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ, giải pháp năm học 2022 - 2023.

Cán bộ, công chức, viên chức cơ quan quản lý giáo dục các cấp; nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm được yêu cầu thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này

Chi tiết xem tại đây:

1112_CT_BGDDT.pdf

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao đổi cùng các đại biểu dự hội nghị trực tiếp tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Nóng chuyện thiếu giáo viên trước thềm năm học mới

(PLO)- Thiếu giáo viên, quá tải trường lớp, đề xuất bổ sung nhân lực, có cơ chế đặc thù về trường chuẩn quốc gia... là những nội dung được các địa phương đề cập tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm