14 trường hợp được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương

Cho tôi hỏi người lao động được việc riêng trong những trường hợp nào mà vẫn được hưởng nguyên lương cho những ngày nghỉ đó?

Bạn đọc Phi Trung

Luật sư Nguyễn Văn Nhàn, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời:

Theo quy định tại Điều 115 Bộ Luật Lao động 2019 (có hiệu lực từ 1-1-2021)khi người lao động rơi vào các trường hợp sau thì được nghỉ việc riêng mà vẫn được hưởng nguyên lương:

1. Kết hôn: Nghỉ 03 ngày.
2. Cha đẻ chết: Nghỉ 03 ngày.
3. Mẹ đẻ chết: Nghỉ 03 ngày.
4. Cha nuôi chết (quy định mới): Nghỉ 03 ngày.
5. Mẹ nuôi chết (quy định mới): Nghỉ 03 ngày.
6. Cha đẻ của vợ/chồng chết: Nghỉ 03 ngày.
7. Mẹ đẻ của vợ/chồng chết: Nghỉ 03 ngày.
8. Cha nuôi của vợ/chồng chết (quy định mới): Nghỉ 03 ngày.
9. Mẹ nuôi của vợ/chồng chết (quy định mới): Nghỉ 03 ngày.
10. Vợ/chồng của NLĐ chết: Nghỉ 03 ngày.
11. Con đẻ chết: Nghỉ 03 ngày.
12. Con nuôi chết: Nghỉ 03 ngày.
13. Con đẻ kết hôn: Nghỉ 01 ngày.
14. Con nuôi kết hôn: Nghỉ 01 ngày.
Như vậy, khi rơi vào các trường hợp nêu trên thì người lao động có thể được nghỉ việc riêng và vẫn được hưởng nguyên lương. Tuy nhiên, trước khi nghỉ người lao động phải thông báo cho người sử dụng lao động được biết.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm