17 Bí thư tỉnh, thành ủy lần đầu đắc cử nhiệm kỳ 2020-2025

Theo tổng hợp của Ban Tổ chức Trung ương, tính đến 18-10, cả nước có 50/67 Đảng bộ tỉnh, TP và Đảng bộ trực thuộc Trung ương tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Như vậy, đến 31-10, còn 17 đảng bộ tỉnh, TP, Đảng bộ trực thuộc Trung ương sẽ tiếp tục tiến hành đại hội theo Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị.

17 Bí thư tỉnh, thành ủy lần đầu đắc cử nhiệm kỳ 2020-2025 ảnh 1
Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI, hôm 15-10. Ảnh: PV

Trong đó, tổng số cấp ủy viên khóa mới được bầu là 2.468 người, có 798 người tham gia lần đầu; có 400 cấp ủy viên là nữ (chiếm tỉ lệ 16,2%).

Qua theo dõi, tổng hợp 50 đảng bộ cho thấy công tác nhân sự nhìn chung đã được các cấp ủy trực thuộc Trung ương chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, có chất lượng, chỉ đạo chặt chẽ, thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình năm bước, cơ bản bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch nên được đại biểu biểu thống nhất cao.

Việc bầu cử tại đại hội bảo đảm đúng nguyên tắc, thủ tục theo quy định. Kết quả bầu cử cơ bản theo đúng phương án nhân sự; các người trúng cử đều có tỉ lệ phiếu bầu cao, nhiều người trúng cử các chức danh chủ chốt đạt số phiếu tuyệt đối.

Tổng số cấp ủy viên khóa mới đã được bầu là 2.468 người, trong đó có 798 người tham gia lần đầu, đạt 32,33%. Độ tuổi bình quân của cấp ủy là 48,89. Tỉ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số tham gia cấp ủy ở nhiều nơi đạt, vượt mục tiêu đề ra. 

Đáng chú ý, trong 48 Bí thư đảng bộ tỉnh, thành phố vừa trúng cử có 31 Bí thư tái cử nhiệm kỳ 2020-2025; 17 Bí thư lần đầu đắc cử; sáu Bí thư tỉnh ủy là nữ; có hai bí thư trẻ tuổi nhất sinh năm 1976 là Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh và Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý.

Có hai đảng bộ (TP.HCM, Điện Biên) thực hiện việc phân công, chỉ định của Bộ Chính trị về nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giới thiệu để bầu bí thư tại phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Kết quả, hai bí thư mới đều trúng cử với tỉ lệ phiếu 100%.

Bên cạnh những kết quả đạt được, qua Đại hội cho thấy báo cáo chính trị ở một số đại hội còn dàn trải, mang tính liệt kê, nặng trình bày về số liệu; một số nơi đánh giá chưa toàn diện, thiếu tính khái quát; chưa xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ tới, thiếu những giải pháp mang tính đột phá nhằm phát huy tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Cạnh đó, tỉ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ tham gia một số Ban Chấp hành đảng bộ chưa đạt yêu cầu của Chỉ thị 35; còn có 19 trường hợp tại 14 đảng bộ giới thiệu tái cử Ban Chấp hành, hai trường hợp giới thiệu tái cử Ban Thường vụ nhưng không trúng cử.

Có trường hợp trúng cử Ban Thường vụ nhưng không đúng cơ cấu, sau đại hội phải sắp xếp lại. Tỉ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ tham gia Ban Thường vụ còn thấp…