2 giám đốc sở được bầu làm Phó Chủ tịch tỉnh Hải Dương

Ngày 10-3, kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh Hải Dương khóa 16 đã bầu bổ sung ông Nguyễn Minh Hùng, Giám đốc Sở VH – TT & DL và ông Trần Văn Quân, Giám đốc Sở NN-PTNT giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương thay thế hai phó chủ tịch chờ nghỉ hưu.

Theo đó, HĐND tỉnh Hải Dương đã biểu quyết miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với các ông Vương Đức Sáng, Lương Văn Cầu do nghỉ chờ về hưu.

HĐND tỉnh Hải Dương tiến hành bầu bổ sung ông Nguyễn Minh Hùng và ông Trần Văn Quân giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

HĐND tỉnh Hải Dương cũng đã tiến hành miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND tỉnh đối với bảy người là nguyên là giám đốc các sở ngành đã chuyển công tác hoặc nghỉ hưu, bầu bổ sung bảy ủy viên UBND là các giám đốc sở mới thay thế.

Các đại biểu HĐND tỉnh Hải Dương cũng đã miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đối với bà Nguyễn Thanh Mai, bầu ông Nguyễn Khắc Toản, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

HĐND tỉnh Hải Dương đã miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Văn hóa – Xã hội, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đối với các ông Nguyễn Hồng Sơn, Phạm Quang Hưng. Đồng thời, bầu ông Bùi Học Anh giữ chức Trưởng Ban Pháp chế, bà Nguyễn Thị Hường giữ chức Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, bà Trịnh Thúy Nga giữ chức Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh.

Đất công bỗng mất 1.000 m2 do lỗi đánh máy

Đất công bỗng mất 1.000 m2 do lỗi đánh máy

(PLO)- Công ty Điện lực Gia Lai làm các thủ tục trả lại đất xây dựng chi nhánh cho UBND tỉnh Gia Lai nhưng bị hụt 1.000 m2. Đơn vị giải thích sự cố này do nhầm lẫn trong thao tác đánh máy.