7 mốc tăng giá xăng dầu Việt Nam từ đầu năm 2022 đến nay

(PLO)- Có bảy mốc tăng giá xăng dầu Việt Nam gồm xăng RON 95, E5, dầu DO và dầu KO từ đầu năm 2022 đến nay.
7 mốc tăng giá xăng dầu Việt Nam từ đầu năm 2022 đến nay ảnh 1