7 trường hợp công dân bị thu hồi sổ hộ khẩu, KT3

0:00 / 0:00
0:00
(PLO)-  Khi thực hiện đăng ký thường trú, tạm trú… mà dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ KT3 thì công an sẽ tiến hành thu hồi sổ hộ khẩu, KT3 đã cấp trước đó.

Điều 38 Luật Cư trú 2020 quy định khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ KT3 thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi.

Cụ thể, khi công dân thực hiện các thủ tục dưới đây mà dẫn đến thay đổi thông tin thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi sổ đã cấp, thực hiện điều chỉnh, cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú theo quy định của Luật Cư trú và không cấp mới, cấp lại sổ mới:

- Thực hiện các thủ tục đăng ký thường trú

- Thực hiện điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú

- Thực hiện tách hộ

- Thực hiện xóa đăng ký thường trú

- Thực hiện đăng ký tạm trú

- Thực hiện gia hạn tạm trú

- Thực hiện xóa đăng ký tạm trú.

7 trường hợp công dân bị thu hồi sổ hộ khẩu, KT3  ảnh 1

Thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú trong nhiều trường hợp. Ảnh: TUYỀN PHAN

Trong trường hợp cơ quan công an đã thu hồi sổ, không cấp sổ mới thì người dân sẽ được cấp trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính dùng làm giấy tờ chứng minh thông tin cư trú.

Ngoài ra, người dân có thể yêu cầu cơ quan công an nơi cư trú xác nhận thông tin về cư trú của mình, không phụ thuộc vào nơi đăng ký thường trú, tức công dân có thể yêu cầu công an nơi tạm trú cung cấp thông tin cư trú của mình.