5 mối đe dọa lớn nhất hiện nay của hải quân Mỹ

5 mối đe dọa lớn nhất hiện nay của hải quân Mỹ

(PLO)- Với vị thế siêu cường số một thế giới, Mỹ luôn chủ động triển khai hải quân trên nhiều vùng biển thế giới. Bao quát diện tích rộng lớn như vậy đồng nghĩa phải chống lại vô số mối đe dọa.