ACB đang tìm kiếm 200 “The Next Banker”

ACB đang tìm kiếm 200 “The Next Banker” ảnh 1

Đây là chương trình được ACB đầu tư xây dựng với nhiều điểm mới hơn so với các kỳ thực tập truyền thống như đề cao tính chủ động, năng lực của sinh viên; lượng hóa được công việc và sử dụng hệ thống đánh giá kết quả hai chiều.

The Next Banker 2018 hứa hẹn là một chương trình có giá trị cho các bạn sinh viên năm 3 hoặc năm 4 tại Hà Nội và TP.HCM đang tìm kiếm cơ hội thực tập.

ACB nhận hồ sơ qua www.acbjobs.com.vn và tại các buổi gặp gỡ, tư vấn tổ chức tại các trường trong tháng 10 và tháng 11 tới.