ACV nói về vụ bổ nhiệm hàng loạt cán bộ

Ngày 8-7, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã phát đi thông cáo về việc bổ nhiệm cán bộ của đơn vị. Theo ACV, ngày 8-7, một số báo đưa tin về việc tổng giám đốc ACV ký bổ nhiệm cán bộ đồng loạt trước khi nghỉ hưu. ACV khẳng định việc này nhằm kiện toàn nhân sự quản lý các cấp của tổng công ty, các chi nhánh cảng hàng không của tổng công ty và đã được đặt ra từ năm 2015, đặc biệt là sau khi tổng công ty chuyển sang mô hình hoạt động công ty cổ phần từ ngày 1-4-2016.

Tổ chức mới gồm 9.500 người

Tháng 6-2017, Thường vụ Đảng ủy và HĐQT thống nhất triển khai việc kiện toàn tổ chức của tổng công ty. Căn cứ điều lệ tổng công ty và các quy chế nội bộ, sau nhiều lần xem xét, thảo luận, từ tháng 6-2017 đến tháng 3-2018, Thường vụ Đảng ủy, HĐQT đã ban hành 36 nghị quyết, quyết định kiện toàn các vấn đề tổ chức nêu trên. Trên cơ sở các quyết định này, hệ thống tổ chức mới của toàn tổng công ty gồm 395 đầu mối với tổng số hơn 9.500 người lao động. Cụ thể, 13 ban chuyên môn, nghiệp vụ của tổng công ty gồm 30 phòng nghiệp vụ, một đội; 22 chi nhánh cảng hàng không gồm 68 phòng nghiệp vụ, 18 trung tâm, 243 đội nghiệp vụ.

Để đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch sản xuất, kinh doanh, Ban Tổ chức Đảng ủy và Ban Tổ chức-Nhân sự đã tổng hợp các đề nghị bổ nhiệm của các đơn vị từ năm 2016, 2017 và các đề nghị điều động, bổ nhiệm mới trình HĐQT và Ban Thường vụ tổng công ty xem xét, quyết định. Sau khi rà soát, Thường vụ Đảng ủy, HĐQT ban hành 32 nghị quyết về công tác bổ nhiệm cán bộ.

ACV nói về vụ bổ nhiệm hàng loạt cán bộ ảnh 1
ACV khẳng định hàng loạt cán bộ được bổ nhiệm đảm bảo tiêu chuẩn,  phù hợp với quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016-2021. Ảnh: V.LONG

Ký theo thẩm quyền

Cụ thể, trong tháng 4 và tháng 6-2018, tổng công ty bổ nhiệm, điều động 15 trường hợp, trong đó ba cán bộ cấp ban và 12 cán bộ cấp phòng. Bổ nhiệm các cán bộ trong quy hoạch đã được đề nghị từ năm 2016 là 53 trường hợp, trong đó ba cán bộ cấp ban, 20 cán bộ cấp phòng và trung tâm, 30 cán bộ cấp đội. Bổ nhiệm mới 36 trường hợp trong quy hoạch, trong đó sáu cán bộ cấp ban và chi nhánh, 21 cán bộ cấp phòng, chín cán bộ cấp đội.

“Các trường hợp bổ nhiệm mới cán bộ nêu trên hoàn toàn là quá trình xem xét, triển khai và quyết định của tập thể lãnh đạo tổng công ty…; đảm bảo tiêu chuẩn, phù hợp với quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016-2021…” - thông cáo nêu rõ.

ACV khẳng định việc ký quyết định bổ nhiệm cán bộ của ông Lê Mạnh Hùng, Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật không phải là quyết định cá nhân mà là trách nhiệm công vụ thực hiện theo thẩm quyền đã được phân cấp của tổng công ty.