An Giang: Bổ nhiệm nhiều công chức lãnh đạo thiếu chuẩn

Ngày 13-8, nguồn tin của PLO cho biết Thanh tra Bộ Nội vụ vừa có Thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh An Giang, giai đoạn từ ngày 01-01-2017 đến 31-12-2019. 

Kết quả thanh tra cho thấy, trong các năm năm 2017, 2018, 2019, UBND tỉnh đã tổ chức 03 kỳ tuyển dụng công chức bằng phương thức thi tuyển, qua đó tuyển dụng được 192 công chức. Về cơ bản, 03 kỳ tuyển dụng công chức được thực hiện theo quy định.

Giai đoạn này, UBND tỉnh An Giang tuyển dụng công chức trong trường hợp đặc biệt có 10/10 trường hợp chưa đủ 60 tháng trở lên làm công việc yêu cầu trình độ đào tạo đại học, sau đại học trong ngành, lĩnh vực cần tuyển; một số trường hợp quyết định tuyển dụng sau ngày 28-12-2017 không thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch hoặc Hội đồng kiểm tra, sát hạch được thành lập chưa bảo đảm quy định. Ngoài ra có nhiều cán bộ, công chức không bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn, thiếu các chứng chỉ…

An Giang: Bổ nhiệm nhiều công chức lãnh đạo thiếu chuẩn ảnh 1

Trung tâm hành chính tỉnh An Giang. Ảnh: HD

Đặc biệt, qua kiểm tra việc bổ nhiệm, Thanh tra phát hiện có 34 công chức lãnh đạo, quản lý (quyết định bổ nhiệm sau ngày 28-12-2017) chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo. 19 trường hợp đã được tuyển dụng nhưng không qua thi tuyển mà qua xét tuyển và 08 trường hợp thiếu quy trình xét tuyển trong trường hợp đặc biệt (từ viên chức thành công chức).

Ngoài ra, một số trình tự, thủ tục bổ nhiệm chưa được phản ánh bằng văn bản lưu trong hồ sơ bổ nhiệm; thời điểm làm quy trình, ban hành quyết định bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với 47 trường hợp còn chậm so với quy định. 

Từ đó, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh An Giang chỉ đạo xử lý các trường hợp tuyển dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại sai quy định theo Thông báo Kết luận số 43 của Bộ Chính trị, Kết luận số 48, 71 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965 của Bộ trưởng Bộ Nội; báo cáo kết quả về Bộ Nội vụ trước ngày 31-01-2021. Đồng thời, tổ chức thực hiện rà soát điều kiện, tiêu chuẩn đối với các trường hợp tuyển dụng, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo; miễn nhiệm, không bổ nhiệm lại, thu hồi quyết định bổ nhiệm đối với các trường hợp từ ngày 28-12-2017 không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn, vi phạm về trình tự, thủ tục.

Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để có hình thức xử lý theo quy định.

Bảng chu kỳ kiểm định các loại xe ô tô từ 22-3-2023

Bảng chu kỳ kiểm định các loại xe ô tô từ 22-3-2023

(PLO)- Theo Thông tư 02/2023 của Bộ GTVT có hiệu lực từ 0g ngày 22-3, chu kỳ kiểm định xe ô tô chở người các loại đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải (xe cá nhân, xe gia đình) có chu kỳ đầu tiên tăng từ 30 tháng lên 36 tháng như bảng dưới đây.