Ảnh: Đại biểu dự ngày làm việc thứ ba Đại hội XIII của Đảng

Ảnh: Đại biểu dự ngày làm việc thứ ba Đại hội XIII của Đảng  ảnh 1
Các đại biểu đến dự ngày làm việc thứ ba Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: TTXVN

Ảnh: Đại biểu dự ngày làm việc thứ ba Đại hội XIII của Đảng  ảnh 2
Các đại biểu đến dự ngày làm việc thứ ba Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: TTXVN

Ảnh: Đại biểu dự ngày làm việc thứ ba Đại hội XIII của Đảng  ảnh 3
Các đại biểu đến dự ngày làm việc thứ ba Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: TTXVN

Ảnh: Đại biểu dự ngày làm việc thứ ba Đại hội XIII của Đảng  ảnh 4
Các đại biểu đến dự ngày làm việc thứ ba Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: TTXVN

Ảnh: Đại biểu dự ngày làm việc thứ ba Đại hội XIII của Đảng  ảnh 5
Các đại biểu đến dự ngày làm việc thứ ba Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: TTXVN

Ảnh: Đại biểu dự ngày làm việc thứ ba Đại hội XIII của Đảng  ảnh 6
Các đại biểu đến dự ngày làm việc thứ ba Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: TTXVN

Ảnh: Đại biểu dự ngày làm việc thứ ba Đại hội XIII của Đảng  ảnh 7
Đại hội nghe Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trình bày tham luận.

Ảnh: Đại biểu dự ngày làm việc thứ ba Đại hội XIII của Đảng  ảnh 8
Các đại biểu đến dự ngày làm việc thứ ba Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: TTXVN

Ảnh: Đại biểu dự ngày làm việc thứ ba Đại hội XIII của Đảng  ảnh 9
Các đại biểu đến dự ngày làm việc thứ ba Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: TTXVN

Ảnh: Đại biểu dự ngày làm việc thứ ba Đại hội XIII của Đảng  ảnh 10
Các đại biểu đến dự ngày làm việc thứ ba Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: TTXVN

Tham luận đầu tiên tại Đại hội XIII của Đảng
Tham luận đầu tiên tại Đại hội XIII của Đảng

(PLO)- Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, xác định đội ngũ cán bộ mặt trận phải có năng lực, trình độ, tâm huyết, biết "lắng nghe dân nói, nói cho dân hiểu, làm cho dân tin"...