Những hình ảnh tại phiên khai mạc Đại hội XIII của Đảng

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng thay mặt Đoàn Chủ tịch tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khách mời của Đại hội. Ảnh: TTXVN

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Diễn văn khai mạc Đại hội. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đọc Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và các văn kiện trình Đại hội. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự phiên khai mạc Đại hội. Ảnh: TTXVN

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: TTXVN

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: TTXVN

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: TTXVN

Đại biểu tham dự phiên khai mạc Đại hội. Ảnh: TTXVN

Đoàn đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương và Đảng bộ Quân đội dự phiên khai mạc Đại hội. Ảnh: TTXVN

Đoàn đại biểu Đảng bộ Quân đội dự phiên khai mạc Đại hội. Ảnh: TTXVN

Đại biểu tham dự phiên khai mạc Đại hội. Ảnh: TTXVN

Đại biểu tham dự phiên khai mạc Đại hội. Ảnh: TTXVN

Đại biểu tham dự phiên khai mạc Đại hội. Ảnh: TTXVN

Đại biểu tham dự phiên khai mạc Đại hội. Ảnh: TTXVN

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm