Đặc biệt coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Tại phiên khai mạc Đại hội (ĐH) Đảng toàn quốc lần thứ XIII, sau báo cáo về các văn kiện do Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày, Thường trực Ban bí thư Trần Quốc Vượng đã báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa XII.

Một cách tổng quát, báo cáo khẳng định BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban bí thư là “tập thể đoàn kết, thống nhất cao, bản lĩnh, trí tuệ, luôn bám sát các quan điểm, đường lối, đưa ra các quyết sách kịp thời, đúng đắn, phù hợp, giải quyết nhiều vấn đề về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị”. 

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư Trần Quốc Vượng trình bày báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương  Đảng khóa XII. Ảnh: VGP

Chỉnh đốn Đảng được chú trọng, tăng cường

Đáng chú ý, báo cáo gửi tới ĐH cho hay công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phòng, chống tham nhũng được đặc biệt coi trọng và đạt được nhiều kết quả rõ rệt. 
Trung ương đã nghiên cứu, ban hành nhiều nghị quyết, quy định, quy chế, kết luận để tăng cường công tác xây dựng Đảng toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII nhằm tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đồng thời đề ra mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp, xác định rõ những biểu hiện cụ thể về suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
Trung ương cũng đã ban hành nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Trong đó, chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác cán bộ; nhất là phương pháp đánh giá cán bộ, kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền, chủ nghĩa cá nhân, cục bộ; có cơ chế tạo động lực đổi mới, sáng tạo, rèn luyện qua thực tiễn.
Cạnh đó, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là ủy viên BCH Trung ương, ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban bí thư…
Đánh giá về các ủy viên BCH Trung ương (chính thức và dự khuyết), báo cáo nhận định các ủy viên Trung ương đều nêu gương về đạo đức, phong cách lãnh đạo, chỉ đạo, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân…
“Tuy nhiên, một số ít ủy viên Trung ương chưa thường xuyên nghiên cứu sâu các chủ trương, định hướng lớn của Trung ương, cập nhật tình hình thực tiễn; thiếu chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo xử lý những vấn đề phức tạp nảy sinh trong thực tiễn.
Cạnh đó, có ủy viên Trung ương còn thiếu gương mẫu, vi phạm các nguyên tắc của Đảng, pháp luật của Nhà nước bị xử lý kỷ luật về đảng và xử lý hình sự” - Thường trực Ban bí thư Trần Quốc Vượng trình bày.
“Nghiêm túc tự phê bình trước đại hội và toàn Đảng, toàn dân”
Bên cạnh những ưu điểm và kết quả đạt được, báo cáo cũng thẳng thắn chỉ rõ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban bí thư nhiệm kỳ ĐH XII còn có một số hạn chế.
Cụ thể, việc thể chế hóa, cụ thể hóa một số nghị quyết của Đảng còn chậm; tổ chức thực hiện vẫn còn là khâu yếu. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường còn một số hạn chế, bất cập. Việc triển khai các công trình trọng điểm quốc gia, giải ngân vốn đầu tư công còn chậm. Đời sống một bộ phận nhân dân còn khó khăn. 
“Có lúc, có nơi việc xây dựng tổ chức thực hiện đường lối, chính sách, pháp luật và thực thi công vụ vẫn còn là khâu yếu; kỷ luật, kỷ cương chưa nghiêm” - ông Vượng nói.
Theo Thường trực Ban bí thư, những thiếu sót, khuyết điểm nêu trên có nguyên nhân khách quan và chủ quan nhưng nguyên nhân quan trọng là do hoạt động, phương thức lãnh đạo của BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban bí thư trên một số lĩnh vực còn hạn chế; chưa tập trung quyết liệt trong lãnh đạo tổ chức thực hiện nghị quyết; trách nhiệm cá nhân người đứng đầu trong một số lĩnh vực, địa phương chưa rõ...
“BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban bí thư xin nghiêm túc tự phê bình trước ĐH và toàn Đảng, toàn dân về những khuyết điểm, thiếu sót nêu trên” - ông Trần Quốc Vượng nói.

Bộ Chính trị, Ban bí thư kỷ luật 52 cán bộ, đảng viên vi phạm

Ông Trần Quốc Vượng cũng thông tin nhiệm kỳ vừa qua, Bộ Chính trị, Ban bí thư đã lập 36 đoàn kiểm tra do các ủy viên Bộ Chính trị, Ban bí thư làm trưởng đoàn, kiểm tra đối với 110 lượt tổ chức đảng trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Qua đó, Bộ Chính trị, Ban bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật 10 tổ chức đảng và 52 cán bộ, đảng viên vi phạm. Trong đó có những người giữ cương vị cao của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo chủ chốt các địa phương, đơn vị, sĩ quan cao cấp trong lực lượng vũ trang, một số trường hợp phải xử lý hình sự; bảo đảm dân chủ, đoàn kết, công minh, chính xác, công khai, kịp thời, nhân văn, thấu tình đạt lý.

Báo cáo nêu Bộ Chính trị đã kỷ luật 11 cán bộ, đảng viên. Trong đó có hai ủy viên Bộ Chính trị, một nguyên ủy viên Bộ Chính trị, bốn ủy viên Trung ương Đảng, hai nguyên ủy viên Trung ương Đảng và hai thứ trưởng Bộ Công an không phải là ủy viên Trung ương Đảng.

Ban bí thư thi hành kỷ luật 41 cán bộ, đảng viên, trong đó có 12 người nguyên là ủy viên Trung ương Đảng.

“Nhiều vụ việc khó, phức tạp, nhạy cảm, dư luận quan tâm và đơn, thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều địa phương, cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban bí thư quản lý được lãnh đạo, chỉ đạo xem xét, kết luận và xử lý nghiêm minh” - ông Vượng nói. 


Báo cáo đúng thực chất, dân tin tưởng

Đặc biệt coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ảnh 2
 

Tôi cảm thấy rất phấn khởi khi Trung ương đã có những nhìn nhận, đánh giá rất thực chất, khách quan, toàn diện về những cái được, chưa được trong thời gian qua. Trong đó, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) được Trung ương làm rất mạnh tay. 

Ngay trong báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cũng cho biết Bộ Chính trị, Ban bí thư nhiệm kỳ qua đã kỷ luật 52 cán bộ, đảng viên vi phạm. Điều đó cho thấy tập thể Đảng bộ ta đã rất kiên quyết để đẩy lùi nạn tham nhũng trong bộ máy, khiến người dân chúng tôi ngày càng tin tưởng hơn vào Đảng.

Mặt khác, việc Trung ương rút ra những bài học về công tác xây dựng Đảng, chỉnh đốn đội ngũ cán bộ cũng cho thấy dù ở thời điểm nào, công tác này vẫn nắm vai trò then chốt. Đó là bài học xuyên suốt trong quá trình đất nước ta dựng và giữ nước, luôn đúng ở bất kỳ thời điểm nào. Bởi Đảng trong sạch, vững mạnh; cán bộ ta đủ trí, lực, tâm và tầm để phục vụ dân, làm việc vì lợi ích của người dân và sự giàu mạnh của nước nhà thì mới có thể xây dựng một tập thể lớn mạnh.

Ông LÊ THANH TÙNG, phường Trường Thạnh, TP Thủ Đức, TP.HCM

Tạo tiếng nói đồng thuận trong nhân dân

Đặc biệt coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ảnh 3
 

Tôi nhận thấy quy trình về công tác cán bộ Đại hội XIII được thực hiện một cách chặt chẽ, công phu và bài bản. Các đại biểu dự Đại hội XIII có trình độ cao hơn so với trước, đặc biệt là trình độ sau đại học. 

Thông qua công tác này, tôi hy vọng rằng với năng lực nghiên cứu chuyên môn sâu thì các đại biểu sẽ góp phần vào xây dựng, hoạch định, phản biện một cách bài bản các chủ trương, chính sách trước khi đưa ra áp dụng. Từ đó, chúng ta có thể có được tiếng nói đồng thuận cao hơn của nhân dân.

Ông NGUYỄN ĐÌNH VĨNH, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng


Tin tưởng lớp cán bộ mới có đủ sức, đủ tài

Đặc biệt coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ảnh 4
 

Theo tôi thấy, điểm nổi bật nhất của nhiệm kỳ Đại hội XII là công tác PCTN. Rất đông cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý khi vi phạm đều phải chịu kỷ luật, kể cả đó là vi phạm hình sự thì cũng đều được đưa ra xét xử. Điều này nói lên công tác PCTN rất triệt để, quyết liệt trong nhiệm kỳ vừa rồi và giúp lấy lại niềm tin trong nhân dân.

Với sự chuẩn bị công phu của Ban chấp hành Trung ương về công tác nhân sự, tôi tin tưởng ĐH sẽ bầu được Ban chấp hành Trung ương mới có đủ đức, đủ tài, đủ năng lực đảm đương chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam đi đến đích.

Đại tá NGUYỄN TRÍ TỔNG, nguyên Chủ nhiệm chính trị Bộ tham mưu Quân khu 5

THANH TUYỀN - TẤN VIỆT ghi 

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm