Ban Bí thư ra quyết định khai trừ Đảng với ông Trịnh Xuân Thanh

Cuộc họp được thực hiện theo các quy định của Đảng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Sau khi xem xét Báo cáo số 33-BC/UBKTTW của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ngày 7-9-2016, Ban Bí thư đã kết luận ba nội dung.
Thứ nhất, trong các năm 2007-2013, trên các cương vị phó bí thư Đảng ủy, tổng giám đốc, bí thư Đảng ủy, chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC), mặc dù đã có kiến nghị, cảnh báo của các cơ quan thanh tra, kiểm toán về tình hình thua lỗ và tiềm ẩn thua lỗ, nhưng ông Trịnh Xuân Thanh cùng với Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý điều hành, thiếu kiểm tra, giám sát, làm trái các quy định của pháp luật về quản lý kinh tế, để xảy ra nhiều sai phạm và thua lỗ 3.298,27 tỉ đồng (giai đoạn 2011-2013); nhiều tổ chức, cá nhân ở PVC bị kỷ luật và xử lý hình sự.
Những vi phạm, thua lỗ trên là rất nghiêm trọng, gây dư luận xấu, làm giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Với cương vị là người đứng đầu, ông Thanh phải chịu trách nhiệm chính về những khuyết điểm, vi phạm nêu trên. Vậy nhưng trong kiểm điểm, ông Thanh chưa nghiêm túc, thiếu trung thực, chưa thành khẩn tự giác nhận trách nhiệm, khuyết điểm vi phạm của mình.
Thứ hai, khi thuyên chuyển vào Hậu Giang công tác, với cương vị là tỉnh ủy viên, phó chủ tịch UBND tỉnh, ông Thanh dùng biển số xe công gắn vào xe ô tô tư nhân để sử dụng là trái quy định của pháp luật, gây phản cảm và tạo dư luận xấu, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Việc làm đó là thiếu gương mẫu, vi phạm quy định của Ban Bí thư TW Đảng về "trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo các cấp".
Thứ ba, ông Trịnh Xuân Thanh là người chịu trách nhiệm chính về các khuyết điểm, vi phạm và thua lỗ ở PVC. Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam đánh giá ông Thanh không hoàn thành nhiệm vụ, cho thôi các chức vụ bí thư Đảng ủy, chủ tịch Hội đồng quản trị tổng công ty. Ông Thanh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn để được đề bạt, bổ nhiệm, quy hoạch các chức vụ cao hơn và không thuộc diện cán bộ luân chuyển theo Thông báo kết luận số 146-TB/TW, ngày 4-10-2013 của Bộ Chính trị khóa XI. Nhưng ông Thanh vẫn đề nghị và để các cơ quan chức năng làm quy trình tiếp nhận, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo ở Bộ Công Thương và tỉnh Hậu Giang là thể hiện sự thiếu trung thực, thiếu trách nhiệm và thiếu gương mẫu.
Những khuyết điểm, vi phạm nói trên là rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước. Nhưng trong quá trình kiểm điểm, ông Thanh chưa nghiêm túc, thiếu trung thực; chưa thành khẩn, tự giác nhận các vi phạm, khuyết điểm.
Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ vi phạm, căn cứ Quy định số 181-QĐ/TW, ngày 30-3-2013 của Bộ Chính trị khóa XI về xử lý đảng viên vi phạm, Ban Bí thư đã nhất trí rất cao quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trịnh Xuân Thanh.