Bắt đầu từ ngày 1-10, các tỉnh, thành trong cả nước thực hiện Quyết định 28 của Thủ tướng quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Theo Quyết định 28, một trong những nhóm đối tượng được nhận hỗ trợ là NLĐ đã dừng tham gia BHTN do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 1-1-2020 đến hết ngày 30-9-2021 có thời gian đóng BHTN được bảo lưu.

Quyết định 28 hướng dẫn, để nhận tiền hỗ trợ, NLĐ sẽ liên hệ cơ quan BHXH TP.HCM hoặc BHXH huyện, quận, TP Thủ Đức để nộp đơn đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ.

Nhằm giúp NLĐ đang bảo lưu thời gian BHXH do đã chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc từ 1-1-2020 đến 30-9-2021 không phải đi lại cơ quan BHXH để nộp hồ sơ, cơ quan BHXH TP.HCM đã có hướng dẫn thực hiện thủ tục hồ sơ trên Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam.

6 bước thực hiện đăng ký nhận hỗ trợ online gồm

Bước 1: Truy cập vào trang web

http://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn

6 bước đăng ký online để nhận hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp  - ảnh 1
 

Bước 2: Đăng nhập bằng mã số BHXH và mật khẩu (VssID)

6 bước đăng ký online để nhận hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp  - ảnh 2
 

 Bước 3: Chọn “KÊ KHAI HỒ SƠ”

6 bước đăng ký online để nhận hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp  - ảnh 3
 

Bước 4: Chọn thủ tục “HỖ TRỢ NGƯỜI THAM GIA BHTN BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH COVID-19”

6 bước đăng ký online để nhận hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp  - ảnh 4
 

Bước 5:

+ Kê khai đầy đủ thông tin

+ Kiểm tra số tháng đóng BHTN

+ Chọn phương thức nhận hỗ trợ bằng “TIỀN MẶT” hoặc qua “TÀI KHOẢN” (Nhập số tài khoản ngân hàng, chọn chi nhánh Ngân hàng)

+ Nhập mã xác thực

+ Bấm ”XÁC NHẬN”

6 bước đăng ký online để nhận hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp  - ảnh 5
 

 

Bước 6:

+ Nhập mã xác thực nhận được qua tin nhắn

+ Bấm “XÁC NHẬN”

6 bước đăng ký online để nhận hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp  - ảnh 6

Khi nộp hồ sơ thành công, người tham gia sẽ nhận được tin nhắn thông báo “Tai khoan ca nhan xxxxxxxx da nop ho so thanh cong --- So ho so: 170450/2021/079 - Ma thu tuc: 653”

6 bước đăng ký online để nhận hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp  - ảnh 7
 

 

6 bước đăng ký online để nhận hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp  - ảnh 8
 

Theo dõi kết quả giải quyết hồ sơ tại mục “TRA CỨU HỒ SƠ” tại dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn hoặc vào ứng dụng VSSID >> Dịch vụ công >> Lịch sử

6 bước đăng ký online để nhận hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp  - ảnh 9
 

 

6 bước đăng ký online để nhận hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp  - ảnh 10