Trước đây, tôi làm việc cho một công ty tại TP.HCM và có tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) được hơn ba năm.

Vừa rồi, tôi đã nộp đơn xin nghỉ việc tại công ty để về quê sinh sống.

Cho tôi hỏi trường hợp của tôi có được nhận trợ cấp thất nghiệp (TCTN) không?

Tôi có thể nộp hồ sơ và nhận trợ cấp thất nghiệp ở tỉnh hay phải thực hiện thủ tục tại TP.HCM?

Bạn đọc Trần Hà An, TP.HCM

Bảo hiểm xã hội TP.HCM trả lời: Theo quy định tại Luật Việc làm, người lao động (NLĐ) đang đóng BHTN nếu được hưởng TCTN phải đáp ứng đủ bốn điều kiện sau:

Thứ nhất, đã chấm dứt hợp đồng lao động.

Thứ hai, đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động.

Thứ ba, nộp hồ sơ hưởng TCTN tại Trung tâm dịch vụ việc làm.

Thứ tư, chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

NLĐ cần lưu ý thời gian nộp hồ sơ hưởng TCTN trong thời hạn ba tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động.

Mức hưởng TCTN hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp.

NLĐ ở TP.HCM nếu có nhu cầu nhận TCTN thì có thể nộp hồ sơ đề nghị tại bất kỳ trung tâm dịch vụ việc làm ở tỉnh, thành nào mà mình thuận tiện nộp và nhận TCTN.

Như vậy, trường hợp của bạn nếu đáp ứng bốn điều kiện trên sẽ được hưởng TCTN. Ngoài ra, bạn có thể nộp hồ sơ và nhận TCTN ở bất kỳ tỉnh nào chứ không nhất thiết phải nộp ở nơi đã đóng BHXH, BHTN.