Chứng minh nhân dân (CMND) của tôi sắp hết hạn. Tôi đang chuẩn bị hồ sơ xin cấp lại CCCD. Do tôi đi làm xa nhà nên tôi muốn được nhận CCCD mới qua đường bưu điện đến nơi làm. Xin hỏi, tôi có thể yêu cầu nhận CCCD qua đường bưu điện hay không? Nếu có thì tôi sẽ nhận lại CMND khi nào?

Bạn đọc Nguyễn Hoàng An (hoangan…@gmail.com)

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an TP.HCM, trả lời: Theo khoản 1 Điều 15 Thông tư 07/2016 của Bộ Công an (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 40/2019), công dân được yêu cầu trả thẻ CCCD qua đường chuyển phát đến địa chỉ theo yêu cầu.

Trường hợp công dân yêu cầu trả thẻ CCCD qua đường chuyển phát đến địa chỉ theo yêu cầu thì cơ quan quản lý CCCD nơi tiếp nhận hồ sơ tiến hành cắt góc và trả CMND đã cắt góc ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ của công dân.

Trường hợp công dân nhận thẻ CCCD tại trụ sở cơ quan quản lý CCCD, khi tiếp nhận hồ sơ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ cấp giấy hẹn trả CCCD và chưa cắt góc CMND để công dân sử dụng trong thời gian chờ cấp thẻ CCCD.

Khi trả thẻ CCCD, cán bộ tiếp nhận hồ sơ đề nghị công dân nộp giấy hẹn trả thẻ CCCD cùng với CMND và tiến hành cắt góc phía trên bên phải mặt trước của CMND.

Lưu ý: Quy định chuyển phát CCCD bằng đường bưu điện đến tận tay công dân nhằm thuận lợi cho công dân không trực tiếp đến nhận thẻ CCCD tại trụ sở cơ quan quản lý CCCD.

Công dân cần xem xét nhu cầu sử dụng CMND, để thực hiện các giao dịch trong thời gian chờ nhận kết quả giải quyết cấp thẻ CCCD nhằm lựa chọn cách thức nhận thẻ phù hợp.