Trúng tuyển công chức được thôi nghĩa vụ dân quân tự vệ
(PLO)- Tuổi tham gia nghĩa vụ DQTV với công dân nam từ đủ 18 tuổi đến hết 45 tuổi, công dân nữ từ đủ 18 tuổi đến hết 40 tuổi. 

Quốc hội vừa thông qua Luật Dân quân tự vệ (DQTV) năm 2019, bổ sung thêm bốn trường hợp được thôi nghĩa vụ DQTV trước thời hạn.

Theo quy định tại Luật DQTV năm 2009, các trường hợp được thôi DQTV trước thời hạn gồm: Sức khỏe bị suy giảm không đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ nòng cốt theo kết luận của cơ sở y tế từ cấp xã trở lên; hoàn cảnh gia đình khó khăn đột xuất không có điều kiện thực hiện nghĩa vụ tham gia DQTV.

Quy định mới tại Điều 12 Luật DQTV 2019 đã bổ sung thêm bốn trường hợp được thôi nghĩa vụ DQTV trước thời hạn gồm:

- Người có lệnh gọi nhập ngũ hoặc lệnh gọi thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân; người có quyết định tuyển dụng vào công chức, viên chức, công nhân quốc phòng hoặc công an nhân dân;
- Người có giấy báo nhập học vào các trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp; người có giấy báo nhập học ở các trường hoặc đi lao động ở nước ngoài;
- Dân quân nữ có thai; DQTV nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi;
- Hết độ tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia DQTV.

Theo Luật DQTV năm 2019, độ tuổi tham gia nghĩa vụ DQTV với công dân nam từ đủ 18 tuổi đến hết 45 tuổi, công dân nữ từ đủ 18 tuổi đến hết 40 tuổi. Thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia DQTV là bốn năm.

Luật DQTV năm 2019 có hiệu lực từ ngày 1-7-2020.

TRÚC PHƯƠNG