Bàn giao cho Lào phim tài liệu về chủ tịch nước Lào

Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 109 năm ngày sinh của Chủ tịch Souphanouvong, đồng thời góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ đặc biệt Việt-Lào. 

Bộ phim tài liệu gồm hai tập, dài 60 phút. Phim tái hiện thân thế, sự nghiệp và cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Souphanouvong từ thời ông đi học tại Việt Nam khi còn nhỏ, những công trình kiến trúc tiêu biểu mà chủ tịch đã thiết kế khi ông là kiến trúc sư trưởng Sở Công chánh An Nam Trung kỳ (Nha Trang) như tháp nước Phan Thiết tại Nha Trang, đập Bái Thượng tại Thanh Hóa...

Đặc biệt, bộ phim tái hiện cuộc gặp lịch sử, mang tính bước ngoặt của hoàng thân Souphanouvong với Chủ tịch Hồ Chí Minh vào tháng 9-1945.