Bảng giá xe Kia tháng 5: Tăng giá đến 10 triệu đồng cho mẫu xe hot

(PLO)- Bảng giá xe tháng 5 với nhiều mẫu xe Kia tăng giá bán từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng.
Bảng giá xe Kia tháng 5: Tăng giá đến 10 triệu đồng cho mẫu xe hot ảnh 1
Bảng giá xe Kia tháng 5: Tăng giá đến 10 triệu đồng cho mẫu xe hot ảnh 2
Bảng giá xe Kia tháng 5: Tăng giá đến 10 triệu đồng cho mẫu xe hot ảnh 3
Bảng giá xe Kia tháng 5: Tăng giá đến 10 triệu đồng cho mẫu xe hot ảnh 4
Bảng giá xe Kia tháng 5: Tăng giá đến 10 triệu đồng cho mẫu xe hot ảnh 5
Bảng giá xe Kia tháng 5: Tăng giá đến 10 triệu đồng cho mẫu xe hot ảnh 6
Bảng giá xe Kia tháng 5: Tăng giá đến 10 triệu đồng cho mẫu xe hot ảnh 7
Bảng giá xe Kia tháng 5: Tăng giá đến 10 triệu đồng cho mẫu xe hot ảnh 8
Bảng giá xe Kia tháng 5: Tăng giá đến 10 triệu đồng cho mẫu xe hot ảnh 9