Bão số 10 giật đến cấp 15

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 11.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và mạnh lên. Đến 19 giờ ngày 13-9, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 410 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115 km/giờ), giật cấp 14.

Đến 19 giờ ngày 14-9, vị trí tâm bão ngay trên vùng biển Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135 km/giờ), giật cấp 15.