Theo ông Nicolas Bahr, chuyên gia quản lý rủi ro của tập đoàn DuPont Sustainable Solutions (Mỹ), có bảy bước để phục hồi doanh nghiệp sau đại dịch Covid-19.
Thứ nhất, chăm lo nhân viên vì họ là nguồn lực quý giá của doanh nghiệp (DN). DN cần liên lạc chặt chẽ và thường xuyên với nhân viên để nắm rõ họ chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh như thế nào; trấn an họ khi có thể và nên có các giải pháp hỗ trợ cho họ.
Bước hai, xây dựng hệ thống quản trị (dựa trên cơ sở dữ liệu, tránh dựa trên cảm xúc) trên 03 cấp độ: (i) Ngắn hạn: Xử lý các khó khăn về nhân sự và công việc hằng ngày; (ii) Trung hạn: Về kế hoạch dự trữ tiền mặt và đảm bảo thanh khoản; (iii) Dài hạn: Tính toán các tác động kinh tế lớn đến doanh nghiệp do đại dịch.

hinh-bat-dong-san-tphcm
DN cần trấn an nhân viên, đóng góp cho công tác phòng chống dịch bệnh. Ảnh: QUANG HUY

Bước ba, vận hành các đánh giá rủi ro. Cần tập trung các biện pháp vệ sinh và an toàn phòng dịch để bảo vệ nhân viên, hệ thống tài chính, công nghệ và hoạt động của doanh nghiệp trong giai đoạn dịch bệnh bùng phát.
Bước bốn, tăng cường truyền thông ra bên ngoài. DN cần lưu ý, trong khủng hoảng, tài sản lớn nhất là niềm tin. Ban Lãnh đạo DN nên dành thời gian giao tiếp, trấn an nhân viên, khách hàng, đối tác và công chúng rằng DN đang thực hiện tất cả giải pháp thích hợp nhất để hạn chế tác động của dịch bệnh. Bên cạnh đó nêu những đóng góp của doanh nghiệp để phòng chống dịch bệnh.
Bước năm, DN phải đánh giá chuỗi cung ứng. DN phải thỏa mãn tối đa các đòi hỏi, yêu cầu của khách hàng và nhà thầu, nhà cung ứng vật liệu xây dựng, trang thiết bị, nhà tư vấn, và đặc biệt là các ngân hàng cung cấp vốn...
Bước sáu, xem xét rủi ro hoạt động. DN phải đánh giá tất cả các khía cạnh hoạt động; Lập danh mục kiểm tra trước khi hoạt động trở lại để đảm bảo hoạt động được ngay khi điều kiện an toàn cho phép.
Bước bảy là sử dụng thời gian chết hiệu quả. Các nhà lãnh đạo DN cần tận dụng tối đa mọi thời gian rảnh rỗi để suy ngẫm về việc phát triển bất kỳ dịch vụ và sản phẩm nào mà DN chưa từng có. Khuyến khích cán bộ nhân viên tham gia vào quá trình này để họ cảm thấy có giá trị và năng suất làm việc tốt.
Chuyên gia Nicolas Bahr còn lưu ý, trong đại dịch COVID-19, DN cần xem xét thay đổi hoạt động kinh doanh theo bốn cách sau đây:
Một là tận dụng phương thức hoạt động từ xa vì làm việc tại nhà trở nên khả thi hơn. Đây cũng sẽ là phương thức hoạt động của tương lai.
Hai là nhờ vào sự thay đổi phương thức hoạt động từ xa, online sẽ tạo ra sự phát triển mạnh mẽ, nhanh chóng của công nghệ mới.
Ba là toàn cầu hóa sẽ cần phải được xem xét, đánh giá lại để có khả năng thích ứng tốt hơn với những cú sốc tương tự trong tương lai.
Thứ tư là DN cần trở nên mạnh mẽ hơn, có sức chống chịu dẻo dai hơn và tập trung vào các kế hoạch phát triển dài hạn, bền vững hơn.

Chuyên gia nêu 7 bước giúp doanh nghiệp vượt qua đại dịch - ảnh 2
DN cần thay đổi áp dụng công nghệ mới, phương thức kinh doanh mới, tìm cơ hội mới sau dịch COVID-19.

Ngoài ra, ông Jordan Strauss, cựu CEO của KROLL thuộc tập đoàn tư vấn đa quốc gia DUFFS & PHELPS (Mỹ), cho rằng các chủ DN cần dành một khoảng thời gian trong ngày để tìm kiếm cơ hội mới.
CEO của công ty tư vấn chiến lược FORTUNA ADVISORS - ông Greg Milano thì chỉ ra chiến lược phục hồi có thể được chia làm ba bước chính. Bước đầu tiên là DN trước hết phải "sống sót". Do vậy, DN cần tập trung giải quyết các vấn đề về dòng tiền và thanh khoản.
Tiếp theo, cải thiện DN trong điều kiện mới. Lãnh đạo DN cần suy ngẫm về các lĩnh vực có thể cải thiện như hiện đại hóa, áp dụng công nghệ mới, phương thức kinh doanh mới...
Bước thứ ba là nắm bắt cơ hội mới (sau khi kết thúc dịch bệnh). Đối với DN ít bị tác động của dịch bệnh thì đây lại là thời điểm thuận lợi để tận dụng các cơ hội mới.