Chiều 6-7, tiếp tục phiên làm việc thứ hai kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh Hậu Giang Khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021), các đại biểu sẽ biểu quyết thông qua các tờ trình và dự thảo Nghị quyết.

Đáng quan tâm là dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 24/2019/NQ-HĐND ngày 6-12-2019 của HĐND tỉnh về Bảng giá đất định kỳ 5 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Việc sửa đổi, bổ sung này là do có sự sắp xếp, điều chỉnh loại đô thị, đồng thời bổ sung các tuyến đường, phố chưa ban hành giá đất và các tuyến mới đầu tư.

Hậu Giang sửa đổi, bổ sung giá đất một số địa phương - ảnh 1
TP Ngã Bảy, trước đây là thị xã Ngã Bảy. Ảnh: CHÂU ANH

Theo đó, tỉnh dự kiến sẽ sửa đổi, bổ sung giá đất ở và đất thương mại, dịch vụ tại một số địa bàn. Cụ thể, giá đất ở tại nông thôn trên đường tỉnh 931B (đoạn từ kênh Một Ngàn đến kênh Năm Ngàn của huyện Châu Thành A) có giá thấp nhất là 3,16 triệu đồng/m2 và cao nhất là 1,58 triệu đồng/m2. Giá đất thương mại, dịch vụ trên đoạn này có giá thấp nhất là 252.000 đồng/m2 và cao nhất là 1,264 triệu đồng/m2.

Tại TP Ngã Bảy, giá đất ở trên đường Hùng Vương được điều chỉnh có giá thấp nhất là 300.000 đồng/m2, cao nhất là 2,1 triệu đồng/m2. Cũng tại vị trí này, giá đất thương mại, dịch vụ có giá thấp nhất là 240.000 đồng/m2 và cao nhất là 1,68 triệu đồng/m2.

Trong khi đó, giá đất ở thuộc Khu dân cư và trung tâm thương mại Hồng Phát tại thị trấn Kinh Cùng có giá thấp nhất là 436.000 đồng/m2 và cao nhất là 3,3 triệu đồng/m2. Cùng vị trí, giá đất thương mại, dịch vụ có giá thấp nhất là 349.000 đồng/m2 và cao nhất là 2,64 triệu đồng/m2.

Nghị quyết này cũng bãi bỏ Bảng giá các loại đất của xã Phú An (huyện Châu Thành) do chia tách, sáp nhập địa giới hành chính. Giá đất của xã Phú An sau khi được chia tách, sáp nhập qua xã Đông Thạnh và thị trấn Ngã Sáu sẽ áp dụng theo Bảng giá đất của từng đơn vị hành chính mới.