Trong văn bản báo cáo tình hình thi hành Luật Đất đai 2013 gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM mới đây, Sở Xây dựng cho biết về công tác tái định cư khi thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai 2013 có mặt còn chưa được.

Cụ thể, việc dự báo, đánh giá nhu cầu về nhà ở tái định cư, lập kế hoạch phát triển nhà ở phục vụ tái định cư còn nhiều hạn chế vì đo vẽ hiện trạng, thu thập pháp lý về nhà, đất, nhân khẩu để đưa vào phương án bồi thường chưa gắn kết với kế hoạch vốn và kế hoạch đầu tư các dự án chỉnh trang đô thị, công ích... theo quy định của Luật Đất đai và Luật Nhà ở.

Kế đến chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo các quy định hiện hành đã thay đổi, giá bồi thường đã tiếp cận sát với giá thị trường nên phần lớn những người đủ điều kiện bồi thường sẽ nhận tiền tự tạo lập chỗ ở mới như mua nhà ở thương mại tại các dự án, mua nhà ở riêng lẻ,...

Những người này đa số lựa chọn phương án mua nhà ở phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính. Đồng thời ít lựa chọn phương thức nhận nhà ở tái định cư tại nguồn nhà do Nhà nước chuẩn bị sẵn nếu phải mua theo giá thị trường.

Thứ ba là còn hạn chế khâu giải quyết nhà ở xã hội cho các hộ gia đình, cá nhân không đủ điều kiện bồi thường hoặc giá trị bồi thường không đủ để tự tạo lập nhà ở hoặc mua nhà ở thương mại.

Bên cạnh đó, một bộ phận người dân chưa hiểu rõ các quy định pháp luật trong chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư mặc dù đã có thể tự tái định cư nhưng vẫn đăng ký nhà ở tái định cư với suy nghĩ là sẽ chuyển nhượng suất tái định cư để hưởng chênh lệch.

Họ chưa hiểu rõ ý nghĩa của việc giải quyết chính sách nhà ở xã hội và sau năm năm mới được chuyển nhượng...

Về mặt làm được, TP đã phát huy tốt các nguồn lực xã hội từ các nhà đầu tư để xây dựng quỹ nhà ở, cơ bản đáp ứng nhu cầu về nhà ở phục vụ tái định cư, hạn chế phát sinh tạm cư kéo dài. Đồng thời có quỹ nhà dự phòng cho các trường hợp khẩn cấp như sạt lờ bờ sông, cháy nổ, di dời khẩn cấp các hộ dân trong các chung cư có nguy cơ sụp đổ... đảm bảo thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, góp phần thực hiện tốt an sinh xã hội của thành phố.
Công tác đầu tư xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư từ việc sử dụng vốn ngân sách là chính đã chuyển dần sang phương thức xã hội hóa, thông qua việc đặt hàng xây dựng hoặc mua lại quỹ nhà. Qua đó, TP đã có được nguồn nhà ở đa dạng, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư các dự án chỉnh trang đô thị, công ích của thành phố.