Bắt nguyên trưởng ban rừng phòng hộ

Năm 2010, Công ty CP Đại Phát lập dự án xin đầu tư trồng, phát triển nguyên liệu và chế biến gỗ. Dù dự án chưa được UBND tỉnh Hà Tĩnh bàn giao đất nhưng Hà lập hồ sơ khống cho rằng đã chi hết 5,2 tỉ đồng vào diện tích đất trên để yêu cầu Công ty Cao su bồi thường. Khoa đã xác nhận hồ sơ khống này.

Đ.LAM