Ngày bầu cử là Chủ nhật

Ngày bầu cử là Chủ nhật

(PLO)- Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.
5 trường hợp không được ghi tên vào danh sách cử tri

5 trường hợp không được ghi tên vào danh sách cử tri

(PLO)- Căn cứ Luật số 85/2015/QH13 về Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân có hiệu lực thi hành từ ngày 1-9-2015, người mất năng lực hành vi dân sự thì không được ghi tên vào danh sách cử tri.