Bệnh viện Trung ương Huế cứu sống người thợ xây nghèo

Bệnh viện Trung ương Huế cứu sống người thợ xây nghèo

(PLO)- Không đủ khả năng chi trả, người nhà của bệnh nhân đã quyết định xin đưa bệnh nhân về nhà. Tuy nhiên Bệnh viện Trung ương Huế đã trích kinh phí từ Quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo của bệnh viện để hỗ trợ bệnh nhân.