BIDV và EXIM Thái Lan ký thỏa thuận hợp tác chung

Theo thỏa thuận hợp tác chung (Memorandum on Mutual Business Cooperation) được ký kết, BIDV và EXIM Thái Lan sẽ tăng cường quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực kinh doanh như tài trợ dự án; giới thiệu khách hàng và cung cấp các sản phẩm dịch vụ ngân hàng cho khách hàng của nhau; thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại.

BIDV và EXIM Thái Lan ký thỏa thuận hợp tác chung ảnh 1Đại diện BIDV và EXIM Thái Lan ký kết thỏa thuận hợp tác chung.

Đặc biệt, trong lĩnh vực tài trợ dự án, hai bên sẽ ưu tiên mời bên còn lại tham gia vào việc tài trợ các dự án, giao dịch đồng tài trợ và hợp tác cung cấp các sản phẩm dịch vụ cho dự án và khách hàng... Đồng thời, cả hai ngân hàng cùng chia sẻ thông tin với nhau về các lĩnh vực quan tâm.

Sự kiện này sẽ giúp tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa hai ngân hàng. Qua đó phát huy thế mạnh của hai đơn vị và mang đến cho khách hàng của hai bên những sản phẩm dịch vụ, tiện ích tốt nhất...