Bình Thuận: Mầm non, tiểu học, THCS nghỉ đến ngày 15-3

Ngày 28-2, ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, đã ký công văn hỏa tốc gửi Sở GD&ĐT tỉnh.

Theo đó thống nhất cho học sinh THPT, học viên giáo dục thường xuyên; sinh viên trên địa bàn tỉnh đi học trở lại từ ngày 2-3.

Đối với trẻ em mầm non, học sinh tiểu học, THCS được tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 15-3 và bắt đầu đi học lại từ ngày 16-3.

UBND tỉnh Bình Thuận giao Sở GD&ĐT thông báo đến các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đồng thời phối hợp với Sở Y tế; chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Thủ tướng Chính phủ; Bộ GD&ĐT; Bộ Y tế ; Tỉnh ủy và UBND tỉnh về phòng chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục và đào tạo.