Trà Vinh công bố cấp độ dịch COVID-19

Trà Vinh công bố cấp độ dịch COVID-19

(PLO)- Kể từ 00 giờ ngày 23-10, Trà Vinh áp dụng tạm thời các biện pháp "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" theo cấp độ 2, nguy cơ trung bình.