Bộ Công an: Sẽ cấp thẻ CCCD bằng dịch vụ công mức độ 3

Ngày 7-12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Công an Tô Lâm, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cùng các đại biểu bấm nút khai trương Cổng dịch vụ công Bộ Công an. Địa chỉ truy cập Cổng dịch vụ công Bộ Công an là https://dichvucong.bocongan.gov.vn.

Bộ Công an: Sẽ cấp thẻ CCCD bằng dịch vụ công mức độ 3 ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo Bộ Công an và các đại biểu ấn nút khai trương Cổng dịch vụ công Bộ Công an. Ảnh: BCA

Theo Bộ Công an, việc khai trương và đưa Cổng dịch vụ công Bộ Công an đi vào hoạt động là dấu mốc quan trọng trong tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử của Bộ Công an; thể hiện quyết tâm của Đảng ủy CATW, Bộ Công an trong công cuộc cải cách, minh bạch hóa các thủ tục hành chính, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, góp phần hướng tới xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động.

Tại thời điểm khai trương, Cổng dịch vụ công Bộ Công an cung cấp trực tuyến 289 thủ tục hành chính từ mức độ 2 trở lên; trong đó, cung cấp bảy dịch vụ công mức độ 3 về: cấp hộ chiếu phổ thông trong nước cho công dân Việt Nam; khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam; đăng ký mẫu con dấu mới; đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu; đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi; đăng ký thêm con dấu; đăng ký lại mẫu con dấu.

Bộ Công an nhấn mạnh các dịch vụ công của Bộ Công an sẽ được tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Người dân có thể lựa chọn thực hiện các dịch vụ công trực tuyến của lực lượng Công an nhân dân tại Cổng dịch vụ công quốc gia.

Hiện đã có hai dịch vụ công của Bộ Công an về tờ khai đăng ký xe ô tô và thu tiền nộp phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ đã được tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Đặc biệt, Bộ Công an cho biết sau khi cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và CCCD đi vào hoạt động, Văn phòng Bộ Công an sẽ tiếp tục phối hợp các đơn vị tiến hành thực hiện đồng bộ cung cấp các dịch vụ công mức độ 3 về cấp CCCD, lưu trú, thông báo lưu trú... trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an và Cổng dịch vụ công quốc gia.

Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định Cổng dịch vụ công Bộ Công an được xây dựng theo nguyên tắc tập trung, thống nhất để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an; kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Để Cổng dịch vụ công Bộ Công an hoạt động có hiệu quả, Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu các đơn vị cần nghiên cứu, phát triển các hệ thống nền tảng, sớm hoàn thành tích hợp, chia sẻ dữ liệu các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của Bộ Công an kết nối với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các cơ quan Trung ương và địa phương; đảm bảo mọi thông tin của người dân, doanh nghiệp khi tương tác phải được bảo mật, an toàn và thông suốt.

Đồng thời, ngành công an sẽ tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng thao tác về giao nhận, giải quyết hồ sơ trên môi trường mạng; nâng cao đạo đức công vụ cho lực lượng tiếp dân, giải quyết các thủ tục hành chính.

1. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: là dịch vụ đảm bảo cung cấp đầy đủ các thông tin về quy trình, thủ tục; hồ sơ; thời hạn; phí và lệ phí thực hiện dịch vụ.

 2. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

3. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

 4. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.