Bộ Công Thương chính thức lên tiếng vụ thi tuyển công chức

Theo đó, Bộ Công Thương cho biết căn cứ vào biên chế Bộ giao cho Cục Quản lý cạnh tranh và căn cứ nhu cầu công việc, kế hoạch tuyển dụng công chức của Cục, Bộ đã đồng ý tổ chức thi tuyển với 6 chỉ tiêu.

Tuy nhiên ngày 20-8-2013, sau khi rà soát số biên chế được giao và số công chức hiện có, xét tình hình thực tế về nhân sự có biến động (1 cán bộ về hưu, 1 cán bộ xin thôi việc và 2 cán bộ cử đi làm tham tán thương mại ở nước ngoài);  Cục Quản lý cạnh tranh đã có công văn gửi Bộ Công Thương xin bổ sung chỉ tiêu tuyển công chức 2013 và Bộ đã đồng ý tăng thêm 3 chỉ tiêu nữa. Như vậy tổng chỉ tiêu tuyển dụng được phê duyệt là 9 người.

Bộ Công Thương khẳng định, được sự phân cấp và đồng ý của Bộ nên Cục Quản lý cạnh tranh đã tổ chức kì thi công chức năm 2013 đúng theo quy định hiện hành, bảo đảm tính công khai, minh bạch. Ngày 18-1-2014 Bộ Công Thương đã phê duyệt kết quả công nhận 9 thí sinh đã trúng tuyển và giao Cục ra quyết định tuyển dụng công chức theo đúng quy định.