Bộ Công Thương: Không tặng quà cấp trên dịp tết

Ngày 30-12, Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh đã ban hành Chỉ thị số 17 về việc tổ chức tết năm 2017.

Theo đó, Bộ trưởng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị không tặng quà tết cấp trên, không sử dụng tiền, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động trong dịp tết.

Bộ Công Thương: Không tặng quà cấp trên dịp tết ảnh 1

Bộ trưởng Công Thương yêu cầu các đơn vị không tặng quà cấp trên dịp tết. Ảnh: PHI HÙNG

Thay vào đó, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh yêu cầu các đơn vị cần quan tâm chăm sóc đời sống tinh thần cho các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo, nhất là đồng bào bị thiệt hại do lũ lụt ở miền Trung...

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cũng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, sở Công Thương các tỉnh, TP, các tập đoàn, tổng công ty thuộc Bộ thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cấp có thẩm quyền về việc tổ chức tết năm 2017 đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.