Bộ GTVT: Vốn được cấp hạn chế, chưa mở rộng quốc lộ 54

Trước kiến nghị của cử tri tỉnh Vĩnh Long về cải tạo và nâng cấp quốc lộ 54, Bộ GTVT cho biết, vừa qua đơn vị đã giao Ban Quản lý dự án 7 (BQL7) lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 54 đoạn qua các tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh dự kiến trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Song song đó, Bộ GTVT đã báo cáo Chính phủ nhu cầu vốn ngân sách nhà nước đầu tư để đáp ứng các mục tiêu phát triển kết cấu hạ tầng của ngành trong giai đoạn 2021-2025 khoảng 462.031 tỉ đồng.

Tuy nhiên, theo văn bản của Thủ tướng về việc dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, Bộ GTVT được dự kiến phân bổ 252.694 tỉ đồng. Trong đó 221.428 tỉ đồng vốn trong nước và 31.267 tỉ đồng vốn nước ngoài.

Bộ GTVT: Vốn được cấp hạn chế, chưa mở rộng quốc lộ 54 ảnh 1

Tuyến quốc lộ Quốc lộ 54. Ảnh: Báo Vĩnh Long

Với số tiền trên, sau khi bố trí đầy đủ vốn xử lý các khoản nợ đọng thuộc trách nhiệm của ngân sách nhà nước và hoàn thành các dự án chuyển tiếp, số vốn được phân bổ chỉ đủ đầu tư nối thông toàn tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam và các tuyến cao tốc quan trọng khác.

Cụ thể là thực hiện mục tiêu của Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII là “đến năm 2030, phấn đấu cả nước có khoảng 5.000 km đường bộ cao tốc, trong đó đến năm 2025, hoàn thành đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông" và một số ít các dự án mang tính động lực, một số công trình cấp bách, điểm nghẽn thuộc các chuyên ngành giao thông khác.

Do vậy, nhiều công trình cấp bách, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, cũng như đã có ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ, chưa cân đối được nguồn vốn để đầu tư trong giai đoạn này. Trong đó có dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 54 đoạn qua các tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh.

“Để đáp ứng nhu cầu vận tải và đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác, Bộ GTVT sẽ tiếp tục chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam tăng cường công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên tuyến quốc lộ 54 đoạn qua tỉnh Vĩnh Long từ nguồn bảo trì đường bộ…”- Bộ GTVT cho hay.

Quốc lộ 54 đoạn qua địa phận tỉnh Vĩnh Long có chiều dài 49 km. Bộ GTVT từng chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiên cứu đầu tư mở rộng quốc lộ 54 đoạn qua địa phận tỉnh Vĩnh Long theo hình thức BOT.

Tuy nhiên do lưu lượng giao thông trên tuyến thấp nên dự án không khả thi về phương án tài chính.

Cạnh đó, thực hiện tinh thần Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc không đầu tư cải tạo, nâng cấp các tuyến đường độc đạo hiện hữu theo hình thức BOT nên Bộ GTVT đã dừng nghiên cứu đầu tư dự án theo hình thức BOT.