Bộ GTVT xây dựng cơ chế nhằm loại bỏ nhóm lợi ích, sân sau

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi Đoàn đại biểu Quốc hội Cần Thơ trả lời kiến nghị của cử tri về biện pháp đảm bảo chất lượng, hiệu quả đầu tư, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm những cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong hoạt động đầu tư xây dựng giao thông.

Vừa qua, kết luận của Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều sai phạm của dự án Cát Linh - Hà Đông như chậm tiến độ, đội vốn... Ảnh: VIẾT LONG

Bộ GTVT khẳng định việc xử lý nghiêm minh, kịp thời những tổ chức, cá nhân có hành vi tiêu cực, bao che, dung túng, tiếp tay cho tham nhũng, lãng phí trong hoạt động đầu tư xây dựng các công trình giao thông là nhiệm vụ trọng tâm của ngành. Vì vậy, thời gian qua Bộ có nhiều văn bản chỉ đạo những vấn đề trên.

Cụ thể, Bộ đã yêu cầu các đơn vị rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, các quy định, cơ chế chính sách về quản lý, điều hành nhằm xóa bỏ cơ chế “xin - cho”, “duyệt - cấp”; ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, “sân sau”, trục lợi…

Thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, khắc phục những tồn tại, hạn chế (nếu có), đảm bảo quản lý chặt chẽ việc phân bổ, huy động và sử dụng các nguồn vốn do Bộ GTVT quản lý. Đồng thời hạn chế thất thoát, lãng phí, sử dụng không hiệu quả nguồn vốn của Nhà nước.

Bên cạnh đó, Bộ sẽ đẩy mạnh công tác đấu thầu qua mạng, hạn chế thấp nhất việc xử lý kinh tế phải kiến nghị thu hồi; phấn đấu 100% các dự án được khởi công đưa vào khai thác và quyết toán đúng thời hạn quy định.

Theo Bộ GTVT, năm 2019, Thanh tra Bộ GTVT đã yêu cầu xử lý, thu hồi nộp ngân sách nhà nước gần 25 tỉ đồng, giảm trừ giá trị khi thanh toán hơn 2,3 tỉ đồng và xử lý kinh tế khác trên 900 triệu đồng. Ngoài ra, kiến nghị kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với nhiều tập thể, cá nhân có liên quan đến sai phạm, vi phạm. 

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm