Bộ GTVT yêu cầu giám sát chặt các trạm BOT

Bộ GTVT vừa ban hành chỉ thị tăng cường công tác quản lý Nhà nước và kiểm soát doanh thu đối với các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT lĩnh vực đường bộ.

Theo đó, Nghị quyết 13, Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, về việc triển khai chủ trương xã hội hóa đầu tư đã đạt được kết quả nhất định. Nhiều công trình dự án giao thông đưa vào khai thác góp phần phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng và từng bước hạn chế, giảm dần tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông. Tuy nhiên, trong thời gian qua dư luận có một số ý kiến phản ánh về hoạt động thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ.

Thời gian qua Bộ GTVT liên tục báo cáo Thủ tướng về các giải pháp xử lý bất cập tại các trạm thu phí. Ảnh: V.LONG

Để đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định pháp luật, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, Bộ trưởng Bộ GTVT yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện việc giám sát, kiểm tra (định kỳ, đột xuất) công tác tổ chức và hoạt động của trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ hoàn vốn đầu tư các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT lĩnh vực đường bộ.

Bên cạnh đó, cần bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa, bảo trì đảm bảo việc vận hành các công trình dự án an toàn, thông suốt. Có biện pháp khắc phục hoặc chỉ đạo nhà đầu tư khắc phục nếu phát hiện các vi phạm, sai sót trong quá trình vận hành, khai thác các công trình dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT.

Xây dựng và ban hành các biện pháp nhằm quản lý chặt chẽ, đúng quy định pháp luật các khoản thu - chi của dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT do Bộ GTVT quản lý, không để xảy ra thất thoát, lãng phí. Đảm bảo toàn bộ nguồn thu của dự án sau khi trừ đi các chi phí cho dự án được sử dụng ngay để hoàn trả vốn đầu tư. Thường xuyên phối hợp với các ngân hàng cho vay vốn đầu tư dự án phục vụ công tác giám sát, kiểm tra lãi suất vay và việc sử dụng nguồn thu của nhà đầu tư.

“Đồng thời, tiếp tục thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong giai đoạn kinh doanh, khai thác theo quy định. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Bộ trưởng về việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao….”, Bộ GTVT yêu cầu.

Bộ GTVT cũng giao Vụ Đối tác công - tư tham mưu Bộ GTVT tiếp tục làm việc với các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan để báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các tồn tại, bất cập đối với các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT. Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền về chủ trương, các kết quả đạt được và các giải pháp xử lý bất cập đối với các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT do Bộ GTVT quản lý. Đồng thời, phối hợp Vụ Tài chính trong việc thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình và quyết toán thu - chi trong giai đoạn khai thác công trình dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Đối với Vụ Tài chính, Bộ GTVT giao chỉ đạo các Ban quản lý dự án được Bộ GTVT giao nhiệm vụ, chủ đầu tư các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT do Bộ GTVT quản lý khẩn trương hoàn thành công tác quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình làm cơ sở tính toán, điều chỉnh thời gian hoàn vốn đầu tư dự án. Chủ trì theo dõi, chỉ đạo thực hiện công tác quyết toán thu - chi trong giai đoạn kinh doanh, khai thác công trình dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT nói riêng, hình thức đối tác công tư nói chung.

Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông được giao chủ trì, phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác sửa chữa, bảo trì công trình dự án; các khoản chi phục vụ công tác bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa và bảo trì công trình dự án.

“Thanh tra Bộ chủ trì triển khai công tác thanh tra đối với các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT lĩnh vực đường bộ do Bộ GTVT quản lý theo kế hoạch để kịp thời phát hiện tồn tại, xử lý khắc phục…”, Bộ GTVT yêu cầu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm