Bỏ HĐND quận, phường: Phù hợp mô hình chính quyền đô thị

HĐND TP.HCM sẽ với tay xuống quận, phường

Bỏ HĐND quận, phường: Phù hợp mô hình chính quyền đô thị ảnh 1

TP.HCM đã từng thí điểm không tổ chức HĐND quận, phường và đạt kết quả rất tốt.

Thực chất, mô hình không tổ chức HĐND quận, phường là cần thiết với TP.HCM. Các quyết sách lớn ở địa phương sẽ do HĐND TP đảm trách thông qua các tổ HĐND phối hợp chặt với MTTQ, đoàn thể ở địa phương.

Khi không tổ chức HĐND quận, phường thì HĐND TP có áp lực hơn nhưng cũng là cách phát huy vai trò của các đại biểu, các ban của HĐND TP.

Các đại biểu HĐND quận, phường hoạt động không hiệu quả vì cơ cấu gần như đại diện, tham gia giám sát chưa chuyên sâu, chưa phân tích được chính sách, tác động lớn, dẫn đến quyết định những vấn đề quan trọng sẽ chưa phù hợp, không sát với luật.

Còn đại biểu HĐND TP được cơ cấu, tuyển chọn chuyên sâu ở từng lĩnh vực, địa bàn nên những quyết sách gần như được các địa phương tổ chức thực hiện là chính.

Khi không tổ chức HĐND quận, phường, MTTQ và các đoàn thể có đủ khả năng để giám sát, phản biện xã hội, kịp thời phản ánh những vấn đề đó đến HĐND TP và chính quyền các cấp.

Ông CAO THANH BÌNH, Phó ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND TP.HCM

Bỏ HĐND quận, phường: Phù hợp mô hình chính quyền đô thị ảnh 2

Việc bỏ HĐND quận, phường sẽ phát huy hơn nữa vai trò của các đại biểu, các ban của HĐND TP. Trong ảnh:  Một phiên họp của HĐND TP.HCM. Ảnh: HOÀNG GIANG

Nâng vai trò giám sát của mặt trận thành luật

Bỏ HĐND quận, phường: Phù hợp mô hình chính quyền đô thị ảnh 3

Những năm TP.HCM thí điểm không tổ chức HĐND quận, phường cho thấy có nhiều cái tốt (giảm biên chế, bộ máy, ngân sách...). Khi hết thí điểm, tái lập HĐND quận, phường thì hoạt động không hiệu quả. Có nhiều vấn đề chỉ cần chính quyền quyết là được nhưng lại phải chờ đưa ra HĐND, làm chậm thời cơ, điều kiện thực hiện.

Hiện trung ương và Chính phủ mở rộng và tăng cường vai trò của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc giám sát, phản biện trong nhiều lĩnh vực như giám sát Đảng, chính quyền, giám sát cán bộ, đảng viên và công chức ngoài Đảng...

Việc giám sát của MTTQ nên nâng lên thành luật với các chế tài rõ ràng, vì hiện nay còn giám sát theo quy định, nghị định, chủ trương của Nhà nước nên nhiều cơ quan chức năng không trả lời hoặc trả lời không đầy đủ...

Ông VŨ THANH LƯU, Ủy viên ban Pháp chế, HĐND TP.HCM

Phù hợp với quy định pháp luật hiện hành

Việc không tổ chức HĐND cấp quận, phường hiện nay là phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành.

Lý do là trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương nêu rõ: “Chính quyền địa phương được tổ chức ở các đơn vị hành chính... phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt”.

Theo quy định này, có sự phân biệt chính quyền địa phương ở đô thị với nông thôn và không bắt buộc mỗi cấp chính quyền địa phương phải bao gồm cả UBND
và HĐND.

Ông HUỲNH THANH HÙNG, Phó Chủ tịch HĐND quận Bình Tân

HĐND quận chưa quyết định được vấn đề quan trọng

Chủ trương không tổ chức HĐND quận, phường là phù hợp với thực tế của TP.HCM, vì thẩm quyền của HĐND ở quận, phường về thực chất chưa quyết định được những vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội trên địa bàn. Các vấn đề quy hoạch, đầu tư, kết cấu hạ tầng đô thị, tài chính - ngân sách… chủ yếu do HĐND TP quyết định.

Khi không tổ chức HĐND quận, phường thì UBND phát huy tính chủ động, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý trên tất cả lĩnh vực.

Bỏ HĐND quận, phường giúp tinh gọn bộ máy, khắc phục sự trùng lặp về chức năng và nhiệm vụ của các cơ quan kiểm tra, thanh tra nhằm thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, góp phần giảm đáng kể nhân sự, chi phí...

THÁI MỸ DIỆU, Phó Chủ tịch thường trực HĐND quận Thủ Đức

Nâng trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền

Bỏ HĐND quận, phường: Phù hợp mô hình chính quyền đô thị ảnh 4

Trên thực tế, HĐND quận, phường chưa thực sự phát huy vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

Chưa kể là cơ cấu tổ chức bộ máy HĐND và UBND các cấp hiện nay còn bộc lộ một số bất hợp lý, đang tồn tại nhiều cấp, nhiều tầng nấc trung gian, chưa thực sự tinh gọn, hiệu quả theo tinh thần cải cách hành chính nhà nước.

Kinh nghiệm thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND quận và phường trên địa bàn trong giai đoạn 2011-2016 cho thấy tính hiệu quả, ổn định của bộ máy, quyền làm chủ của nhân dân vẫn được phát huy. Các cấp lãnh đạo, quản lý tại địa phương, TP vẫn thường xuyên trực tiếp đối thoại với nhân dân, lắng nghe những tâm tư, kiến nghị cũng như kịp thời xử lý các vấn đề bức xúc trong nhân dân.

Ông LÊ MINH ĐỨC, Phó ban Pháp chế, HĐND TP.HCM

Tái định vị công nghiệp TP.HCM: Rất cấp thiết!

Tái định vị công nghiệp TP.HCM: Rất cấp thiết!

(PLO)- Nếu nhìn lại chặng đường hơn 50 năm qua, ngành công nghiệp TP.HCM tuy có nhiều đóng góp lớn nhưng đã bắt đầu đi vào giai đoạn lạc hậu, không còn phù hợp với bối cảnh hiện tại.