Bộ Kế hoạch và Đầu tư có tân Thứ trưởng 41 tuổi

Ngày 5-10, thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ KH&ĐT cho ông Trần Duy Đông, Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và Lãnh thổ của Bộ.

Ông Trần Duy Đông, sinh năm 1979 tại Thanh Hóa, có bằng Thạc sĩ Chính sách công tại Nhật Bản, cử nhân kinh tế đầu tư và cử nhân tiếng Anh.

Ông Trần Duy Đông bắt đầu công việc tại Bộ KH&ĐT năm 2002 với vị trí chuyên viên, Vụ Quản lý Khu công nghiệp - Khu chế xuất (nay là Vụ quản lý các Khu kinh tế).

Đến năm 2014, ông được bổ nhiệm làm Vụ trưởng Vụ quản lý các Khu kinh tế. Đến tháng 11-2018, ông được bổ nhiệm làm Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và Lãnh thổ.

Tại Đại hội Đảng ủy cơ quan Bộ KH&ĐT tháng 9 vừa qua, ông Trần Duy Đông được bầu làm Phó bí thư Đảng ủy.

Ngày 2-10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định bổ nhiệm ông Trần Duy Đông giữ chức Thứ trưởng Bộ KH&ĐT.

Như vậy, hiện Bộ KH&ĐT có bốn Thứ trưởng là các ông: Nguyễn Văn Trung, Võ Thành Thống, Trần Quốc Phương và Trần Duy Đông.